การดูงานซ้อนทับ 4 ชั้นที่ เชียงราย - การเรียนรู้ครั้งใหญ่

ดีใจ ที่ได้ทำ ทุกทีมทำได้ดี เป็นกุศลครั้งใหญ่ที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้ขยายเมล็ดพันธ์แห่งความดี ขยายการบริการเด็กติดเชื้อด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ให้เกิดความรู้สึกอยากทำดี ขยายบริการที่ดี ต่อ ระดับรพชุมชน รพจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

การเรียนรู้ครั้งใหญ่

 โครงการพัฒนารูปแบบและขยายการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลชุมชน 

    เป็นการดูงานซ้อนทับ 4 ชั้นคือ

·        ระดับรพชุมชน ทีมเจ้าหน้าที่ รพ ชุมชน 3 โรง(เชียงรุ้ง ขุนตาน และเวียงแก่น ) มาอบรมเชิงปฏิบัติการที่รพ เชียงรายฯ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยเด็กที่รับยาต้านไวรัส  ทีโรงพยาบาลชุมชน ต่อเนื่องได้

·        ระดับจังหวัดทีมอุบล รวม 10 คน นำโดยคุณตุ่ง มาศึกษาวิธีการการทำงาน การอบรมเพื่อถ่ายทอดการดูแลผู้ป่วยเด็กที่รับยาต้านไวรัส และการส่งต่อจาก รพศ ไป โรงพยาบาลชุมชน เพื่อจะนำไปขยายการบริการในลักษณะเดียวกันที่รพ อุบลราชธานี

·        ระดับชาติ ทีมจาก สำนักโรคเอดส์ ฯ (นพ สัญชัย คุณปุ๊ก และทีมรวม 3 คน)และทีมจากศูนย์ความร่วมมือไทย สหรัฐ ด้านเอดส์(หมอกุ๊ก,คุณบิ๋ณท์,คุณโหน่ง)มาดูเพื่อวางแผนขยายต่อในระดับประเทศ

·        ระดับอินเตอร์  Dr RJ Simonds รองผู้อำนวยการ Global AIDS Program CDC Atlanta,USA มาดูการบริการ และศึกษาโครงการนี้ เพื่อจะติดตามความก้าวหน้า และอาจนำแนวคิดขยายต่อในระดับนานาชาติ   

 ผู้ดูงานรวมทั้งหมด 24 คน แต่ละคน และแต่ละทีมเลือกดูเฉพาะที่ตนเกี่ยวข้อง และเท่าที่จะมีเวลาได้ดังนี้

  ·        ทีมรพชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน ·        ทีม รพอุบล อบรม และ ดูงาน 4 วัน ( 2 8 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2549 )

·        ทีม สำนักโรคเอดส์ดูงาน 1 วัน( 2 9 พฤศจิกายน)

·        ทีม TUCo       คุณ โหน่ง 4 วันo       คุณหมอ กุ๊ก 2 วัน(30 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2549)o       คุณบิ๋ณท์  1วัน(30 พฤศจิกายน) 

  •   Dr RJ      1 วัน ( 30 พฤศจิกายน )

ทีมรพเชียงรายกังวลพอสมควร โดยเฉพาะการจัดสถานที่ และการหมุนเวียนดูจุปฏิบัติงาน (กลุ่มดูงานใหญ่สุดที่เคยมี ก็ เพียง 12 คน) เราประชุมกันหลายครั้ง ประสานงานกัน ใช้ ระบบสื่อสารทุกอย่างทั้งในทีมเชียงรายเอง และนอกทีม  ป้าตู่เตรียมรายละเอียด การเดินทาง อาหาร เบรก ติดต่อผู้ปกครองผู้ป่วย และ รพ ชุมชน ป้ายิ้มติดต่อทาง TUCและแบ่งงานให้ น้องๆทั้งหลาย ที่คลินิกให้เตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ 

แล้ว วันดูงาน ก็มาถึง 

   รายละเอียดการดูงาน 

วันแรก อังคาร ที่ 28 พย. 49 การนิเทศ งานรพชุมชน

·        การนิเทศเยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่ส่งไป รพชุมชน - แจ้งบทบาทหน้าที่โดยสรุป ของทีมรพ . ศูนย์ ในการนิเทศงาน และเอกสารที่ใช้     ก่อนเดินทางไปรพ.ชุมชน อ.พานและแม่ลาว

·        เดินทางไปรพ . พาน ศึกษารูปแบบการนิเทศเยี่ยมติดตามโรงพยาบาล พาน

·        เดินทางไปรพ แม่ลาวศึกษารูปแบบการนิเทศเยี่ยมติดตามโรงพยาบาลแม่ลาว   ทีมโรงพยาบาลแม่ลาวนำเสนอสรุปงาน

·        สรุป แนวการนิเทศ   ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขและซักถาม  

วันที่ 2 พุุธที่ 29 พย . 4 9 เด็กกลับมาจากรพ ชุมชนเมื่อครบ 6 เดือน

·        ศึกษารูปแบบการให้การดูแลเด็กรพ ชุมชนที่กลับมารพ . ศูนย์เมื่อครบ 6 เดือน  (ผู้ป่วยจากแม่สายและ เวียงเชียงรุ้ง 15 คน) ·        บทบาทของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน

·        การตรวจทางห้องปฏิบัติการ , การประสานงาน การส่งข้อมูล ·        กิจกรรมกลุ่ม และศึกษารูปแบบกิจกรรมกลุ่มของเด็กที่กลับมารพศูนย์เมื่อครบ 6 เดือน

·        รพเชียงรายฯ นำเสนอการเตรียมความพร้อมผู้ปกครองและเด็กก่อนเริ่มยาต้านไวรัสโดยสรุป  

วันที่ 3 พฤหัสฯ 30 พย .49 Observational Training

·        ศึกษาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่รพ ชุมชน และการส่งเด็กไปรับการรักษาต่อที่รพ . ชุมชน ส่งผู้ป่วยรพ เวียงแก่นและขุนตาล กลับ 2 ราย

·        เกณฑ์ในการส่งเด็กไปโรงพยาบาลชุมชน

·        เอกสารต่าง ที่ต้องส่ง วิธีการส่ง และประสานงาน

·        Day care ศึกษารูปแบบกิจกรรมกลุ่มที่ทำกับผู้ปกครองและเด็กที่จะไปรับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลชุมชน

·        สรุปการดูงานโดย AAR และซักถาม  

วันที่ 4 ศุกร์ที่ 1 ธค 49 สรุปงาน

·        การนำเสนอของทีมอุบล นำเสนอผลการศึกษารูปแบบโครงการ และการนำไปใช้กับโครงการในจังหวัดอุบล

  • ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค งานที่จะทำต่อ
  • ทีม รพ เชียงรายฯ และทีม TUC ฟัง ซักถาม และ วิพากษ์
  • AAR สรุปรวมการศึกษาดูงาน โครงการพัฒนารูปแบบและขยายการดูแลรักษาเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีโดยการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาลชุมชน ของจังหวัดอุบล

เสร็จสรุปงาน 1100 น  1 ธค  หลังจากทีมต่างๆร่ำลากันเสร็จ เดินออกมาห้องประชุมรู้สึก ตัวเบา ภารกิจ จบ

 นึกในใจ ว่า ดีใจจังที่ได้ทำ ทุกทีมทำได้ดี  เป็นกุศลครั้งใหญ่ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ได้ขยายเมล็ดพันธ์แห่งความดี ขยายการบริการเด็กติดเชื้อด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ให้เกิดความรู้สึกอยากทำดี ขยายบริการที่ดีต่อ  ในกลุ่มคนทุกระดับที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน

ไม่ยากแฮะ และ ภาคีที่เกิดใหม่ กับ เราจะทำดี ขยายสิ่งดีๆต่อไป

รวิวรรณ

 2 ธค 2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน pedaids ChiangRai

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้#ยาต้านไวรัส#เด็กเอดส์#ขยายบริการ#haart

หมายเลขบันทึก: 64800, เขียน: 02 Dec 2006 @ 09:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)