ในวันที่ 1 ธันวาคม 2549   เข้าไปพบอาจารย์ เพื่อรายงานความคืบหน้าเเละนำเสนอที่ฝึกงาน เเละ มีการทำความเข้าใจในเรื่องเอกสารการทำเรื่องจบ  ซึ่งอาจารย์ให้เตรียม

1.สำเนาใบเสร็จค่าเทอม เทอมสุดท้าย

2.ใบรับรูปที่ถ่ายไว้กับทางมหาลัย

3.รูปถ่าย 2 รูป

                           ให้นำเอกสารทั้งหมดมาฝากไว้ที่หัวหน้าและจะได้นำไปส่งที่ฝ่ายทะเบียนพร้อมกัน