ท่านได้บรรยายถึงยุทธศาสตร์ของกระทรวงพัฒนาการสังคมและการพัฒนาการของมนุษย์ ท่านได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์หลักสามประการของกระทรวงได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์สังคมไม่ทอดทิ้งกัน (2) ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง และ (3) ยุทธศาสตร์สังคมมีคุณธรรม

ท่านได้กล่าวถึงภาคประชาสังคม หมายถึงกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันช่วยเหลือสังคมโดยมิได้เพื่อหวังผลตอบแทน ถ้าภาคประชาสังคมเข้มแข็งประเทศก็จะเข้มแข็งไปด้วย ผมมีความคิดที่จะนำเสนอท่านที่จะช่วยให้ภาคประชาสังคมเข้มแข็ง ถ้ามีโอกาสผมจะนำเสนอให้แก่ท่านต่อไปครับ