ถึงอย่างไร..ก็ยังรักเธอไม่คลาย...
ตราบชีพนี้วอดวาย...เป็นเถ้าถ่าน
ก็จะขอรัก...จะขอรัก...
.......
เช้าวันนี้ดิฉันไม่เร่งรีบ....หยิบแผ่น CD เก่าๆ มาเปิด
ในความ...คำนึง....คนแต่งเพลงแต่ละเพลงนี่ไปเอาอารมณ์
สุนทรีย์...มาจากไหนกัน....ดิฉันคิดเข้าข้างตนว่าตัวเองก็ออกจะ
สุนทรี้....สุน...ทะ...รี...แต่ไม่เห็นแต่งได้ซักเพลง

มันต้องมาจาก.....แรงบันดาลใจ....
ความรุ่มรวยทางภาษา......
ความกดดัน.....อารมณ์ ฯลฯ
แล้วมันอยู่ตรงไหนในคนเราหล่ะ อยู่ในใจ...อยู่ในสมอง....
หรือ....ไม่ฝึกฝนจะทำไม่ได้