GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสัมมนากองการเจ้าหน้าที่

ความสมดุลระหว่างการทำงานกับการมีชีวิตที่ความสุขไปด้วยกันได้
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๔๙ กองการเจ้าหน้าทีได้นัดประชุมบุคคลกรทั้งหมดในกอง วาระที่สำคัญการแต่งตั้งกรรมการต่างในกองเช่นกรรมการ๕ ส และวิชาการ กรรมการสวัสดิการและนันทนาการ กรรมการจุลสารและคู่มือบุคคลากร และการจัดสัมมนากอง ก่อนเริ่มการประชุมได้เชิญท่านรองอธิการบดีมาแนะนำและเสนอแนวคิดในการดำเนินงาน และได้นำสรุปผลการประเมินคุณภาพใน ช่วง๑ ตุลาคม ๒๕๔๗-๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ มาเล่าให้สมาชิก ในกองฟังอีกครั้ง พร้อมกับเสนอแนะว่าในการจัดสัมมนากองประจำปีให้พิจารณาในเรื่องข้อเสนอแนะนี้ด้วย ซึ่งการสัมมนากองนั้นที่ประชุมจะมอบหมายให้กรรมการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายนันทนาการ เป็นผู้ดำเนินการงบประมาณนั้นหาวิทยาลัยจะสนับสนุนส่วนหนึ่ง วันนี้(๓๐ พ.ย. ๔๙) ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ทราบว่าจะดำเนินการเรื่องการปรับปรุง ตัวชี้วัดให้สะท้อนงานและความมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นข้อหนึ่งที่กรรมการประเมินเสนอแนะมา ส่วนสถานที่ จะเป็นเกาะตะรุเตาในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โดยในแผนงานที่นำเสนอนั้นจะมีการทำงานสัมมนาภายในมหาวิทยาลัย ๓ ครั้งเพื่อให้ได้เนื้อหาและผลงานประมาณ ๘๐ -๙๐ เปอร์เซ็นต์ ทีเหลืออีก ๑๐-๒๐เปอร์เซ็นต์ นำไป สัมมนาภายนอกสถานที เป้าหมายอันหนึ่งในการจัด สัมมนากอง การให้มีความรู้สึกที่ดี มีความสุขในการทำงาน ทำให้เกิดการสมดุลระหว่างการทำงานกับการมีชีวิตที่ความสุขไปด้วยกันได้ (WORK –LIFE –BALANCE)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สมดุลแห่งชีวิต
หมายเลขบันทึก: 64375
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 4
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

ผมเพิ่งตระหนักดีว่าทำไมหน่วยงานต้องออกไปประชุมสัมมนา นอกสถานที่ เสียทั้งเวลาและเงิน ก็เนื่องจากที่ผมประสบเอง คือ ถ้าจัดที่มหาวิทยาลัยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะแว๊บไปแว๊บมา มาบ้างไม่มาบ้าง ดังนั้นการไปประชุมนอกสถานที่เหมือนเอานักโทษไปปล่อยเกาะ ก็ถือเป็นการดีเช่นกันครับอาจารย์เที่ยงที่เคารพ
ชอบ WORK –LIFE –BALANCE ชีวิต คือ งาน งาน คือชีวิต ถ้าทำให้สมดุลได้ จะดีมากคะ จริงค่ะ
ในความเป็นจริง...จะสมดุลหาก...จัดสรรให้ดีแต่มีคนจำนวนมากนำมาปะปนแยกแยะไม่ออก....เช่น work ก็นำ life มาปะปน....ผลคือกินแรงเพื่อน....life.....ก็เอา work ไปปะปน...ผลคือกินแรงคนที่บ้านเป็นต้น...ที่แย่ไปกว่าอีก การสนิทกันจนไปยุ่งกับ life ผู้อื่น...
เหนือสิ่งอื่นใด...งานกับชีวิต...เติมเต็มกัน-Balance-  บันทึกนี้น่ารักค่ะเจ้านาย..
  • แวะมาขอบคุณ ที่ร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ