วันนี้เป็นวันที่พลพรรคชาว สคส. เตรียมงานกันอย่างขมักเขม้น...เพราะพรุ่งนี้เราจะมีงานใหญ่ให้คนในสังคมไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ซึ่งเป็นงานที่เราต้องทำหน้าที่ในการผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาด้วยการขับเคลื่อนเครือข่าย KM ประเทศไทยอย่างไม่หยุดยั้ง...งานใหญ่ที่ว่า นั่นคือ งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3  (National Knowledge Managment 3)...และก็เป็นครั้งแรกของจ๊ะจ๋าที่ได้ร่วมงานครั้งนี้...จะว่าร่วมงานก็ไม่ถูกซะทีเดียว ..แต่เป็นการร่วมทำงาน...เป็นหนึ่งในทีมงาน สคส. ที่ทำหน้าที่ประสานงานห้องย่อย 3 ห้อง อยู่ในช่วงเวลา 10.30 -14.30 น. คือ

 1. S-11 "ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ภาคการศึกษา "    โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   1 ธันวาคม 2549 ณ ห้อง MR 212  
 2. S-12 "เครือข่ายเพื่อนใจวัยรุ่น (TO BE NUMBER ONE FRINED CORNER)"    1 ธันวาคม 2549 ณ ห้อง MR 213  “ KM  กับจุดก่อเกิด  การเดินทาง  การสานต่อ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่าความสำเร็จ
 3.  W-4 ทดลองปฏิบัติจริง (KM Workshop)  "การจัดการความรู้ในองค์กรทางการศึกษา.....ไม่ลองไม่รู้"   โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและเครือข่าย 2 ธันวาคม 2549 ณ ห้อง MR 215
 
 • S คือ  KM Experience Sharing
 • W  คือ KM Workshop
 •  และในความเป็นจริงแล้วมีห้องย่อยมากกว่า 3 ห้อง คือ

  • ห้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (KM Experience Sharing) มี 16 ห้องย่อย
  • ห้องสื่อสารแรงบันดาลใจ (Inspiration-based Communication) มี 2 ห้อง
  • ห้องทดลองปฏิบัติจริง (KM Workshop) มี 6 ห้อง
  • ประเด็นปิ๊ง....สู่ลานเสวนา  Talk Show/Live Interview  2 รายการ 

  ติดตามรายระเอียดห้องย่อยได้ที่ www.kmi.or.th

        ในการเตรียมงานครั้งนี้มีผูอยู่เบื้องหลังหลายฝ่าย แต่ที่สำคัญที่เป็นหัวใจของาน นั่นก็คือ ภาคีที่เป็นกัลยาณมิตร และทำหน้าที่เป็นวิทยากรและบริหารจัดการในห้องย่อย...โดยทีมงาน สคส. เป็นฝ่ายประสานงาน คอยช่วยอำนวยความสะดวก ริเริ่มให้เกิด...ก็เปรียบเสมือนคุณอำนวยที่ชักชวนคุณกิจเข้ามาร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้.....และในวันพรุ่งนี้....จ๊ะจ๋าจินตนาการว่า คงเป็นวันที่สวยงามจริงๆ ที่เหล่ากัลยาณมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั่วงาน.....

  เฉกเช่นคำกล่าว ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ที่ว่า 

   "I never teach my pupils; I only attemt to provide the conditions in which they can learn"

  "ฉันไม่เคยสอนลูกศิษย์  ฉันเพียงแค่สร้างบรรยากาศให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ได้"