วิจารณ์หนังสือกฎหมายการค้าโลกว่าด้วย สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่มที่คนไทยควรรู้

ความตกลงว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
กฎหมายการค้าโลก  ว่าด้วย สินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่มที่คนไทยควรรู้             สินค้าขั้นพื้นฐาน หรือสินค้าเกษตรกรรม สินค้าอาหารและเครื่องดื่มนั้น เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ สินค้าเกษตรนั้น หรือสินค้าขั้นพื้นฐาน เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขอนามัยของคน สัตว์ พืช และป่าไม้ สินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มนุษย์ใช้อุปโภคบริโภค ถ้าหากพบว่าปนเปื้อนสารพิษ หรือมีแมลง หรือมีเชื้อโรค สิ่งต่างๆเหล่านั้น ถ้าปล่อยให้ค้าขายได้โดยเสรี มีการนำเข้ากันโดยเสรี ผลิตอย่างเสรี ก็อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อโรค เกิดการเป็นพิษปนเปื้อน หรือ การทำลายพืชพันธ์สัตว์ต่างๆจนสูญพันธุ์ไป สินค้าเกษตรจึงเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยที่ไม่สามารถปล่อยให้ค้าขายกันได้อย่างเสรีเหมือนอย่างสินค้าอุตสาหกรรม

            ติดตามต่อได้ที่

http://gotoknow.org/file/suvicha/view/47218

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Honesty is the best policy!

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ#สินค้าเกษตร#อาหารและเครื่องดื่ม

หมายเลขบันทึก: 64371, เขียน: 30 Nov 2006 @ 12:50 (), แก้ไข: 29 Mar 2012 @ 00:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • มาอ่านแล้วนะจ้ะ

 

เรื่องของสินค้าเกษตรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับชีวิตประจำวันของทุกคน และการค้าสินค้าเกษตรก็เป็นเรื่องสำคัญในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาล เรื่องที่เปาเสนอจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ