The End 2017....

ส่งท้ายปี 2017 กับเรื่องราวของงานที่ได้ทำร่วมกับผู้คนในหลากหลายรุ่น ประสบการณ์จากทุกๆ คนที่ได้ถ่ายทอดมาสู่กันและกัน ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์มากทีเดียวครับ สิ่งที่คาดหวังมิได้ต้องการให้สำเร็จถึงขั้นสูงสุด แต่สิ่งที่หวังใจเอาไว้นั่นก็คือการที่ได้เห็นผู้คนที่ก้าวผ่านเข้ามาได้เก็บเอาข้อคิดและช่วยกันสานต่อวิถีแห่งความเป็นจริงของชีวิต ไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเองเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วล่ะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยใจที่ยินดี ขอขอบคุณ G2K ที่ได้ส่งต่อและเก็บเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้...ขอบคุณครับ Happy New Year 2018 นะคร้าบ!!!!

                                                        -ปิดท้ายปีกับเรื่องราวของกิจกรรมที่ได้ลงไปปฏิบัติภารกิจในระดับพื้นที่ก็แล้วกันนะครับ..ปีนี้มีอะไรที่ทำสำเร็จไปได้หลายอย่างตามที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ต้นปี และก็ยังคงมีอีกหลายอย่างเช่นกันที่ยังไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จตามที่ใจหมายมุ่งเอาไว้ แต่ก็มิได้เป็นสิ่งที่นำเอามาเป็นภาระใจในการก้าวเดินต่อไปครับ..และเพื่อเป็นการส่งต่อเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ทำในก่อนที่จะลาปีเก่านี้ จึงขอนำเอามาบันทึกไว้บนสมุดออนไลน์เล่มนี้กับ The End 2017 คร้าบ!!!!

1.หลังจากได้ร่วมกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองหินเตาปูน ตามบันทึกนี้ หม้อข้าว...หม้อแกง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา วันอังคารที่ 26 ธันวคม 2560 ก็เป็นกิจกรรมที่ต้องขับเคลื่อนต่อจากบันทึกนี้ ลับคมฅน...และวันนี้ก็ได้นำเอาประเด็นการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล หรือ IFPP กลับมาพูดคุยกันต่อครับ โดยงานนี้ได้มีการจัดเวทีให้เกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงได้พบปะกับเกษตรกรรุ่นเก่าก่อน ซึ่งนำเสนอแนวทางการพัฒนาสินค้าของตนเองไปสู่เป้าหมายได้อย่างน่าชื่นชมครับ โดยนายกวีวัฒน์ กนกสิงห์ หรือ เอก(เสื้อสีน้ำเงิน)ได้นำเอากิจกรรมในพื้นที่การเกษตรของตนเองมานำเสนอ ซึ่งเป็นการต่อยอดอาชีพของครอบครัวของตนเอง สำหรับประเด็นที่น่าสนใจนั้นเกิดจากการที่ตัดสินใจออกจากการทำงานบริษัท เพื่อมาสู่การเป็นเกษตรกรเต็มรูปแบบ แต่เส้นทางเดินก็ต้องมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้มากมาย ซึ่งก็สามารถนำมาเป็นประสบการณ์ในการก้าวเดินต่อไปได้ครับ จนถึงวันนี้มีสินค้าที่มีคุณภาพในนามของ"ข้าวไรซ์เบอรี่ชาวนาน้อย"โดยสามารถติดตามได้จากที่นี่ครับ Page Facebook ข้าวไรซ์เบอรี่ ชาวนาน้อย หลังจากกิจกรรมนี้สิ้่นสุดลงเราก็ได้มองเห็นถึงช่องทางการตลาดที่กว้างออกไปอีก ทั้งนี้ก็ยังคงต้องช่วยกันพัฒนาสินค้าของเราให้ได้คุณภาพและเป็นที่รู้จักกันต่อไปครับ...

2.วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เราก็มุ่งหน้าไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาถัง ที่ได้นัดกับสมาชิกกลุ่มเอาไว้ วันนี้ฝนตกซะด้วยครับ ทำให้สมาชิกที่มาต่างก็ต้องลุยฝนมาร่วมกิจกรรมของเราด้วย ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมกับเราครับ วันนี้เราได้นำเอาประเด็นของการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาพูดคุยกัน ซึ่งให้สมาชิกกลุ่มได้ประเมินตนเอง และนำเอาผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่าควรจะปรับและพัฒนาไปในทางใดได้บ้าง สิ่งหนึ่งที่ได้พัฒนาศักยภาพสมาชิกนั่นก็คือการ"สร้างภาวะความเป็นผู้นำ"โดยสิ่งแรกที่จำเป็นต้องมีนั่นก็คือ"ความกล้าแสดงออก"ครับ ซึ่งงานนี้ก็ได้ทำให้สมาชิกกลุ่มบางคนได้แสดงบทบาทของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ...

3.วันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2560 เรากลับมารวมตัวกันที่สำนักงานเกษตรอำเภอฯ อีกครัั้ง กับสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ซึ่งวันนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่เราได้นัดกันมาจัดเวทีส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มครับ หลังจากที่ได้นำเอาหลักการต่างๆ ลงไปสู่พื้นที่แล้ว สิ่งต่าง ๆ ที่ได้สะท้อนกลับมานั่นก็คือความเป็นจริงในพื้นที่ ที่บางครั้งหลักการต่างๆ ก็ยังคงต้องปรับให้เข้ากับบริบทของชุมชน ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องนำเอามาพูดคุยกันครับ และสิ่งที่ได้จากการจัดเวทีในครั้งนี้นั่นก็คือการได้สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ ที่ต่อไปก็จะสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ และหวังใจเอาไว้ว่าจะพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับ...

4.และวันนี้ วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ถือเป็นวันส่งท้ายปีกับกิจกรรม"ส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่"ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจมากๆ ครับ เนื่องด้วยวันนี้เราได้นัดกลุ่มเป้าหมายที่มีไฟแรง มาพบเจอกัน สิ่งที่ได้แสดงออกมาจึงมีพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่มากๆ ครับ โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer หรือ YSF ที่ได้มาเล่าประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้พบเจอให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ฟัง นำทีมโดย"น้องท้อป ชุติมันต์ จันฝาย(เสื้อสีดำ)/น้องมิ้ม(เสื้อสีนำ้เงิน)/ผช.พิทักษ์/พี่ต่าย/พี่ผึ้ง ทุกคนได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่ปฏิบัติมาอย่างน่าสนใจ และประเด็นที่น่าสนใจมากๆ นั่นก็คือ การกลับมาสร้างสรรกิจกรรมการเกษตรของคนรุ่นใหม่ ที่แต่ละคนก็มีดีกรีการศึกษาระดับสูงกันเลยทีเดียวครับ และสิ่งนี้่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบให้กับเราได้ว่าต่อแต่นี้กิจกรรมการเกษตรที่คิดว่าจะไม่มีคนสานต่อนั้น ณ เวลานี้มีกลุ่มคนเล็กๆ ที่กำลังช่วยกันขับเคลื่อนและคาดว่าอนาคตอันใกล้นี้คงจะมีผู้เข้าร่วมกระบวนการชีวิตแบบนี้อีกไม่น้อยเลยล่ะครับ....ส่วนประเด็นรายละเอียดต่างๆ นั้นยังมีอีกมากมายที่ยังขอเก็บเอาเป็นข้อมูลสำหรับการต่อยอดในการพัฒนา เอาไว้หากมีโอกาสจะนำเอามาเล่าและส่งต่อไปยังผู้ที่สนใจต่อไปก็แล้วกันนะครับ...

5.สำหรับบันทึกนี้เป็นบันทึกที่ 59 ของปีนี้ครับ ยังมีหลายเรื่องราวที่ได้ปล่อยผ่านเลยไปมิได้นำเอามาบันทึกเอาไว้ เนื่องด้วยภาระหรือข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้เราได้นำเอามาเป็นข้ออ้างในการส่งต่อเรื่องราว แต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายอะไร เพียงแต่เวลานึกย้อนกลับไปเราก็จะรู้สึกเสียดายเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในระหว่างทางเดินของชีวิตก็เท่านั้นเองครับ....และในปีนี้ขอปิดสมุดออนไลน์เล่มนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน เอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่ ปี 2018 เราก็จะกลับมาเปิดสมุดเล่มนี้เพื่อบันทึกเรื่องราวพร้อม ๆ กันอีกครั้ง.....

สำหรับวันนี้....The End 2017!!!!!!!

                                                                       สวัสดีครับ

                                                                       เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                        29/12/2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรบ้านพรานความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่  สุขใจ  สุขสันต์

ทุกคืนวัน  ไร้ทุกข์  ไร้โศก  

ไร้โรคภัย  นะจ๊ะ  น้องเพชร  น้องมด

คิดถึงจ้าา

เขียนเมื่อ 

มีกิจกรรมเยอะมาก

กลุ่ม Young Smart Farmerหรือ YSF กลับมาเล่าให้ชาว้านฟังแล้วนะครับ

ดีมากได้แขร์ประสบการณ์

ขอให้มีความสุขในปีนี้มากๆครับ

เขียนเมื่อ 

ยอดนักพัฒนาผู้ไม่หยุดนิ่ง  แห่ง GTK เลยละค่ะคุณเพชรฯ

เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ 

ขอให้คุณศรีพระรัตนตรัย ปกป้องคุ้มครอง คุณเพชรและคนข้างกายตลอดจน..ครอบครัวให้ได้รับแต่ความสุขสมหวังในสิ่งดีๆมีพลังบวกกับชีวิต  รอดตลอดไป  นะเจ้าคะ  จาก ยายธี..ค่ะ

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับพี่ครูมะเดื่อ

-น้องนมหิว โตขึ้นมากๆ เลยนะครับ

-ขอพลังกาย พลังใจ จงเกิดขึ้นในทุกๆ วันนะครับ

-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

-ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตน่ะครับ

-เวทีนี้ไม่มีเหงาจริงๆ ครับ

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจเยาวชนเกษตรด้วยนะครับ

-สวัสดีครับพี่หมอธิ

-เป็นงานที่ต้องทำตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายน่ะครับ

-พอได้รับหน้าที่แล้วเราก็ทำให้ดีที่สุด

-ไม่ได้มุ่งให้งานเพียงเสร็จ แต่สิ่งที่มุ่งหวังคือ"ความสำเร็จ"ครับ

-ขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะครับ

-สวัสดีครับยายธี

-ขอบคุณสำหรับความสุขในปีใหม่นี้ด้วยนะครับ

-ขอส่งพลังใจไปให้ยายด้วยนะครับ

-สวัสดีครับอาจารย์ Wasawat

-เมนูน่าอร่อยนะครับ 55

-เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนะครับ