ค่ายภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม 2560


กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สำหรับนักศึกษา

วันที่ 12-15 ธันวาคม 2560 ผู้เขียนมีจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม 2560  ท่านอาจารย์ กุสุมา พิทักษ์วงศ์ ที่ประสานงานเชิญผู้เขียนมาเป็นวิทยากร ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วที่มาจัดกิจกรรมให้นักศึกษา อ่านปีที่ 1 ที่นี่ ปีที่ 2 ที่นี่  ที่นี่ด้วย บันทึกที่ 3 ที่นี่ ปีนี้นักศึกษาเป็นนักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมแรกดูเครียดๆคือการสอบวัด Pre-Test ผู้เรียนว่าจะทำได้กี่คะแนนหลังจากที่ทำกิจกรรมครบ 4 วันสอบใหม่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ หลังจากนั้นก็จัดการให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่อง ASEAN ใครทำผิดจะออกมาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 

ผู้เขียนให้นักศึกษาเล่นเกม bird in the nest และเกมการอ่านเพื่อนเขียนมาเรียงประโยคมีเนื้อเรื่องให้นักศึกษาทุกคนจดแล้วนำมารวมกันเพื่อเขียนเนื้เรื่อง ทีมใดเสร็จก่อนและทำได้ดี ถูกต้องที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะ

นักศึกษาที่ทำผิดแนะนำตนเองพร้อมทั้งตอบคำถามภาษาอังกฤษง่าย เช่นบอกชื่อปลามา 4 ชนิด หรือชื่อสัตว์ทะเลหรืองานอดิเรกที่นักศึกษาทำ

กิจกรรมใบ้คำภาษาอังกฤษจะมีคำต้องห้ามเอาไว้ เรียกเกมนี้ว่า Taboo ใครเผลอใบ้แล้วพูดคำที่ต้องห้ามเอาไว้ต้องเป็นคนถูกเพื่อนๆใบ้คำคนต่อไป นักศึกษาบางคนใบ้คำได้ไวมากต้องระวังไม่ให้นักศึกษาใช้ภาษาไทยใบ้คำ


กิจกรรมรำมวยจีนภาษาอังกฤษ เมื่อรำมวยจีนภาษาอังกฤษได้แล้วให้นักศึกษาออกแบบท่าทางรำมวยจีนเอง กลุ่มที่ออกแบบท่าทางได้ดีคือกลุ่มรูปภาพข้างบน ได้ 20 คะแนนจากการโหวตของเพื่อนๆ

กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษให้แข่งกันอ่านเมื่อพบกันต้องเป่ายิงฉุบทีทใดชนะก็ได้ไปต่อ ผู้เขียนใช้ video Phonic อันนี้ให้ผู้เรียนฝึกการออกเสียงด้วย เป็น video ที่ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ

มีกิจกรรม Running Dictation ต่อ แต่ให้ตะโกนบอกเพื่อนเขียนแทน นักศึกษาแข่งกันน่าดูทีมใดชนะจะได้คะแนนเพิ่ม ผู้เขียนให้นักศึกษาสรุปเนื้อเรื่องและนำมาแสดงละครภาษาอังกฤษต่อ 

ละครภาษาอังกฤษของนักศึกษาสนุกสนานดี แต่ตอนฝึกการเต้นรำพบว่า นักศึกาาบางคนเต้นรำไม่เป็น หมุนไม่ได้ 555 

ตอนสุดท้ายของวันเป็นกิจกรรมการเขียนเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของตนเอง ตอนตรวจภาษาอังกฤษพบว่า นักศึกษาเขียนผิดหลายที่เหมือนกัน แต่ยังไม่ได้ตรวจรายละเอียดทั้งหมด  รออ่านต่อนะครับ...

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้เขียนเริ่มกิจกรรมด้วยการพับ Origami ด้วยการสอนแกนนำ ให้แกนนำนักศึกษาไปสอนเพื่อน

ผู้เขียนให้นักศึกษาดู video เพื่อเตรียมการนำเสนอกิจกรรมแนะนำตนเอง โดยบอกรายละเอียดตนเองเป็นภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด  นักศึกษาเตรียมการนำเสนอแนะนำตนเอง 

นักศึกษาได้เตรียมการเขียนโดยผู้เขียนเตรียมร่างการพูดให้เล็กน้อย ให้นักศึกษาสามาถเพิ่มประเด็นที่น่าสนใจได้ ได้รายละเอียดนักศึกษาออกมาดีมาก แถมได้ข้อมูลนักศึกษาเป็นรายบุคลด้วยว่าใครชอบอะไร ถ้าครูอาจารย์สนใจจะได้จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

กิจกรรมแก้ปมเชือก ผู้เขียนใช้ขั้นตอน first. then, next เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการจำขั้นตอนการทำงานในภาษาอังกฤษจะใช้ first, second, third, ก็ได้ 

กิจกรรมต่อมาเป้นกิจกรรม listening and drawing ผู้เขียนวางกระดาษแผ่นใหญ่ไว้ให้นักศึกษาวิ่งไปวาดภาพ โดยบอกเป็นรายบุคลเป้นภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นให้นักศึกษานำเรื่องที่วาดมาแต่งเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ อาจวาดรูปเพิ่มก็ได้ และให้แสดงละครจากภาพที่ตนเองวาด หลายคนความคิดดีมาก ทำให้ได้เห็นการทำงานเป็นทีมด้วย

นักศึกษาแสดงละครภาษาอังกฤษจากภาพที่วาด หลายกลุ่มพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก แต่อยากให้แต่ละครพูดภาษาให้ได้มากที่สุด  วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นี้มีกิจกรรมมวยไทยโบราณด้วยครับ...

ตอนเช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ผู้เขียนเริ่มกิจกรรมมวยไทยโบราณ โดยการใช้กิจกรรมยืดเหยียดร่างกาย ตามด้วยการสอนท่าทางต่อย ศอก เข่า เตะ และถีบ พร้อมทั้งสอนแม่ไม้มวยไทยโบราณให้นักศึกษาไว้ป้องกันตัวด้วย 

ภาพบนเป้นการฝึกการทรงตัวและการเหวี่ยงแขนข้ามตัวเพื่อนๆ

ผู้เขียนเริ่มสอนแม่ไม้มวยไทยเช่น นาคาบิดหาง มอญยันหลักเป็นต้น 

ได้ลองใช้เป้ามวยล่อให้นักศึกษาฝึกการต่อย ศอก เข่า และเตะ  นักศึกษาตั้งใจดีมาก ตอนแรกๆทุกคนเหมือนกลัวเจ็บ พอได้ต่อยได้เตะหลายคนดูเหมือนจะมันมาก ลองตามไปดู video ข้างใต้นะครับ กิจกรรมนี้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่อง Parts of body และได้อนุรักษ์มวยไทยโบราณเราอีกด้วย 

นักศึกษาไหว้ได้สวยมากสอนเรื่องมารยาทและการเคารพครูด้วย 

ในภาพบนดูแล้วนักศึกษาไม่น่าแข็งแรง แต่ถือไว้ร่างกายใหช้ได้เลย ถ้าออกกำลังกายแบบนี้ทุกวันรับรองดีมากๆ ลองดู video เรียนรู้มวยไทยโบราณและการต่อย ศอก เข่า เตะ ของนักศึกษานะครับ...

มีกิจกรรมการต่อคอยคอยให้ยาวและแข็งแรงที่สุดผู้เรียนจะต้องวางแผนและทำให้ได้สูงและแข็งแรง  ทีมใดสูงที่สุดและแข็งแรงจะเป้นผู้ชนะ ให้นำเสนอด้วยว่าทำไมถึงทำรูปทรงแบบที่ออกมาก 

มีเกมยังเรือแต่เป็นแบบ ASEAN และการใช้คำศัพท์ต่างๆ มีเกม Banana ด้วย แต่ผู้เขียนลืมถ่ายรูปภาพเอาไว้ 

มีกิจกรรมปมมนุษย์ให้นักศึกษแก้ไขปัญหา ผู้เขียนไม่ได้สอนทักษะทางวิชาการอย่างเดียวทักษะชีวิตก็สำคัญมาก ลองอ่านเรื่องปมมนุษย์  อ่านจุดประสงค์การดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมและการประเมินกิจกรรม  ได้ที่นี่ครับ

กิจกรรมสุดท้ายเป้นกิจกรรมเรื่อง My dream University นักศึกษาวาดภาพออกแบบมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ตอนตรวจประโยคพบว่านักศึกาาทำผิดเรื่อง Subject and verb agreement หลายจุด วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตอนเช้าจะลองบอกนักศึกษาดู

ตอนเช้าวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กำแพงแสน หมอกลงเต็มเลยมองไม่เห็นตัวตึกหลังห้องเลย 

ภาพบนคือใบงานที่นักศึกษาเขียนเรื่อง My dream  university 

ตอนเช้ามีกิจกรรม Monk ,ghost,beautiful lady ให้ทำท่าทางใครแพ้จะต้องบอกคำศัพท์หรือประโยคที่ใช้ใน My dream university เพราะว่า ต้องการให้ทบทวนเรื่อง My dream university คล้ายกับการเป่ายิงฉุบแต่การเป่ายิงฉุบใช้ให้ต่อแถวยาวเมื่อแพ้ 


กิจกรรมต่อของให้ยาวที่สุดให้เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัวและในร่างกายแล้วใช้สิ่งของต่อให้ยาวที่สุด ทีมใดต่อยาวที่สุดจะชนะ แต่ทางเลือกคือ ทีมใดเก็บไว้ก็ชนะเช่นกัน 555

กิจกรรมกระซิบบอกประโยคภาษาอังกฤษเพื่อนำไปสู่เรื่องที่อ่านและทำใบงานที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

นักศึกษาออกแบบกิจกรรมเกมใช้สอนเพื่อนๆเพื่อดูการนำไปใช้ กลุ่มแรกทำ board game คล้ายเกมเศรษฐี แต่เมื่อเดิมไปถึงแต่ละช่องจะมีคำภาาษอังกฤษให้แต่งประโยค

กลุ่มที่สองเป้นเกมปิดตาเพื่อบอกเส้นทางหรือ direction นักศึกษาสนุกสนานมาก

กลุ่มต่อมาเป็นเกมบันไดงู ให้เดินจากการจับฉลากหมายเลข

กลุ่มต่อมาเป็นเกม Hang man ของกีฬาหรือสัตว์เป็นต้น

กลุ่มสุดท้ายเป็นเกม Bingo เรื่องอาชีพ นักศึกษาเสียงดังมาก 555 ไม่มีใครยอมแพ้ใคร

ตอนสุดท้ายนักศึกษาทำ mind mapping สรุปเรื่องว่า ได้เรียนรู้อะไรบ้างในการเรียนรู้ค่าย 4 วัน เวลา 4 วันผ่านไปเร็วมากขอบคุณท่านอาจารย์ กุสุมา พิทักษ์วงศ์และทีมงานที่ดูแลเป็นอย่างดี ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านครับ...ความเห็น (10)

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาให้กำลังใจวันเริ่มค่ายนะครับ

-น่าสนุกเช่นเคย

-เด็กโตนะครับค่ายนี้

-ชวนอาจารย์ไปปลูกพืชหลังนาครับ

ขอบคุณคุณเพชรมากครับ

ค่ายนี้เป็นนักศึกษาครับ

ต่อจะไปเป็นครูและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

ผมกำลังปลูกผักเหมือนกันครับ

ตอนนี้ที่นาปลูกถั่วใช่ไหมครับ

Gaming แบบนี้เป็นการเรียนรู้ที่สุดยอดมากครับ ชื่นชมครับ

น้องๆ จะได้ทั้งความสนุก มิตรภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้แบบ "ประทับ" เข้าไปในใจ

เวลาเรียนผมจำอะไรไม่ค่อยได้ แต่เวลาออกค่ายผมจำแม่นเลย


ขอบคุณมากครับ

เป็นการเรียนรู้ผ่านเกมครับ

นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านเกมเป็นแบบ Active learning ครับ

ขอบพระคุณท่านอาจารย์จำรัสมากครับ

ทำกิจกรรมด้วย

ถ่ายภาพไปด้วยครับ

555

สวัสดีค่ะ อ.  เด็กกลับมาจากแม็กซิโกแล้วค่ะ..ชื่อ  อนา.  คุณแม่เขาพยายามติดต่ออ.โดยตรง..ทางเฟสบุ้ค..อ.ช่วยตอบเขาด้วยนะคะ..จะบอกเบอรโทรกันยังไงดี...

คุณแม่ชื่อ  อำพัน ชมิดท์..ชื่อเรียกกัน ครูต๋อยค่ะ..

ยายธีค่ะ

ชุดนี้ยาวเลยนะคะ  หน้าตาน้อง ๆ แรก ๆ เอาจริง  ต่อมาค่อยร่าเริงสมวัย  สนุก + สาระ + สร้างสรรค์ = อ.ขจิต นะคะ  ^_,^

น้องอนา มี Facebook ไหมครับ ผมพยายามติอต่อ คุณแม่น้องเขาเหมือนกัน

ครูคุณแม่ชื่อ  อำพัน ชมิดท์..ชื่อเรียกกัน ครูต๋อยค่ะ..Facebook อะไรครับคุณยาย

ขอบคุณมากๆครับ

ขอบคุณคุณหมอธิ

นี้ยังเขียนไม่จบเลย

แต่น้องนักศึกษาสนุกสนานดี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี