สุดสัปดาห์นี้  คุณเอื้อคนนี้ มีการบ้านไม่น้อย (หน้า) ไปกว่าคุณกิจ (ศิริ) เลยค่ะ เพราะต้องปั่นบทความส่งให้สำนักต่างๆ ถึง 4 เรื่อง บวกกับการเตรียมพูดในรายการ “กว่าจะมาวันนี้ของคุณเอื้อ” ในงานมหกรรม KM ที่จะถึงในวันศุกร์นี้แล้ว  บทความแต่ละเรื่องมีความยาวตั้งแต่ 1-4 หน้า แต่ยังโชคดีอยู่บ้างที่เกือบทั้งหมดเป็นเรื่องในแนวเดียวกัน ยกเว้นบทความ CoP ของห้องสมุด มช. ที่ต้องหาข้อมูลอื่นๆ มาประกอบด้วย   บทความ 4 เรื่องที่ว่า คือ....

  1. บทบรรยายเกี่ยวกับ Patho OTOP2 เพื่อประกอบการทำวีดิทัศน์
  2. บทความ การจัดการความรู้ของภาควิชาพยาธิวิทยา เพื่อลงในรายงานประจำปีของคณะฯ (1 หน้า)
  3. บทความ การจัดการความรู้ของภาควิชาพยาธิวิทยา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ นโยบายของ สคส. (2 หน้า)
  4. บทความ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ทางห้องสมุด มช. ขอมา เพื่อลงวารสารประจำปี (4 หน้า)

บทความ 1-3 ปั่นเสร็จแล้ว ยกเว้นบทความที่ 4 เขียนได้เพียง 2 หน้าเท่านั้น เพราะต้องหาข้อมูลอื่นๆ มาเขียนเป็นหลัก ส่วนประสบการณ์ในบริบทของพยาธิ ก็ใส่เป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อย เหนื่อยค่ะ เรียบเรียงเรื่องที่เป็น explicit knowledge ของคนอื่น นี่ ยากกว่าการเขียนเล่าประสบการณ์ตรงเยอะเลย เฮ้อ!

ส่วนเรื่อง “กว่าจะมาวันนี้ของคุณเอื้อ” นั้น ยังไม่ลงตัวว่าจะพูดอย่างไรดีให้น่าสนใจ เพราะได้เวลาโขอยู่ (ชั่วโมงครึ่ง)  เตรียมๆ ไว้บ้างแล้ว แต่ยังไม่ถูกใจเลย สงสัยอาจจะต้องด้นสด ด้วยการหาคนแจมหลายๆ คน ไม่ว่าจะเป็น ผู้ช่วยคุณเอื้อ –อ.เสาวรัตน์ และ พี่เม่ย รวมทั้ง คุณกิจ/ลิขิต – คุณโอ๋ คุณศิริ และ คุณ nidnoi งานนี้ อาจจะเกิด ดาว ประดับวงการ KM อีกหลายคนเป็นแน่แท้