ดิฉันอ่านพบจากหน้าในๆ ของหนังสือพิมพ์รายวัน Post Today ไม่ได้เป็นบทความด้วยซ้ำ เป็นเพียงภาพข่าวเปรียบเทียบน้ำแข็งที่ยอดเขาที่คีรีมันจาโร เมื่อสิบปีที่แล้ว และในปีปัจจุบัน จะพบว่า น้ำแข็งที่ยอดเขา ในช่วงเวลาเดียวกันของปี แตกต่างกันอย่างชัดเจน

ภาพเปรียบเทียบน้ำแข็งบนยอดเขาคีรีมันจาโร 

และเมื่อสองสามวันก่อน ก็มีข่าวน้ำแข็งทีขั้วโลกใต้ ลอยมาตามทะเลจนถึงใกล้ชายฝั่งนิวซีแลนด์ ก็ไม่แน่ชัดว่า เกิดเพราะโลกร้อนด้วยหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนไป เป็นสถิติที่มีตัวเลขระบุได้ชัด และทุกคนก็รู้กันมาตลอดหลายปีนี้แล้ว ... แต่ไม่มี action ที่เป็นรูปธรรมจริงในการช่วยลดอุณหภูมิของโลกได้ หรือเพราะว่าอุณหภูมิรักเกลียดกันของใจคน จะรุนแรงกว่าของเปลือกโลก เลยมองข้ามเรื่องของส่วนรวม ไปมุ่งเน้นที่ส่วนตัวก็ไม่ทราบได้

ไม่อยากเห็นวันที่น้ำท่วมโลกเลย