เรื่องมีอยู่ว่า

มีชาวบ้านได้ทำการกู้เงินโดยใช้

  • น.ส.3 ก เป็นหลักทรัพย์มาจำนองค้ำประกัน โดยมีสัญญาจำนองไว้ 6 เดือน จนปล่อยลืมไว้ถึง 15 ปี
  • กู้เงินไป 112,500 บาท
  • ผู้มาขอกู้ได้เสียชีวิตแล้วด้วย
  • แบบนี้จะให้ชาวบ้านผู้นี้ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง