บุคคลต้นแบบ KM คณะแพทยศาสตร์ 2560

KM คนต้นแบบ ในงาน KM Share and learn 2017


วันนี้ มีการจัดงาน KM  ของคณะแพทยศาสตร์ มข

งานบริการพยาบาลได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นของคณะแพทย์ด้วย เราจะต้องขึ้นรับรางวัลหน่วยงาน เตรียมพูด 1 นาที 


"งานบริการพยาบาล รพ ศรีนครินทร์ นำ KM มาใช้ในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร มาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี แต่เรานำ KM tool อย่างเป็นรูปธรรมมาประมาณ 10 ปี มีการทบทวนปัญหาและพัฒนาระบบงาน ผ่าน CoP  พัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย  โดยใช้ CQI,R2R,RU,EBP

 เปิดโอกาสให้คนทำดี คนเก่งมาเล่าความสำเร็จ ส่งเสริมการเขียนบอกเล่าเรื่องราวการทำงานทั้งคนทำงาน  ลงในเวปไซด์ต่างๆ จนสามารถเชื่อมโลกคนทำงานให้รู้จักกัน มีการช่วยเหลือกัน ทำให้บุคลากรของเราเป็นที่รู้จัก และพัฒนางานและนวัตกรรมดีดีออกมามากมาย

ปัจจุบันเรากำลังพัฒนาขับเคลื่อนให้เป็น KM 4.0    มีการจัดการเชิงระบบภายในองค์กรและดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน กำหนดเป้าหมายและ critical knowledge เพื่อยกระดับความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ได้จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรค่ะ"


นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบ KM คณะแพทยศาสตร์ 2560

ขอบคุณโกทูโนที่ทำให้เรามีวันนี้ค่ะ..................

อุบล จ๋วงพานิช

140760 at  05.57
รับช่อดอกไม้ยินดีกับท่านรองคณบดีฝ่ายทรัพย์ รศ นพ บัณฑิต ชุมวรฐายี


นอกจากนี้หน่วยงานบริการพยาบาลยังได้รับโลห์ยินดีว่าเป็นหน่วยงานดีเด่น KM


รางวัล Popular vote หน่วยงานดีเด่น คือ งานบริการพยาบาล ปี 2560


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (6)

เยี่ยมเลยครับพี่!!!!!!

ยินด้วยนะครับพี่

เขียนเมื่อ 

เย้ เย้ เย้ ;)...

เขียนเมื่อ 

เอาจริงๆ เลยบ่อยครั้งผมมองว่า KM  สำคัญมากและเหมาะต่อสายวิทย์-สุขภาพ รู็สึกแบบนั้นบนฐานใจที่รู็ว่า KM ก็สำคัญยิ่งกับทุกวิชาชีพ  แต่ตลอดเกือบสิบปีของการเดินทางในถนนสายวิทยากร  ผมกลับสัมผัสได้ว่าวิชาชีพเหล่านี้ให้ความสำคัญกับ KM มากมาย  แต่ทำได้ดี -

ง่ายงาม ชุดคม มีพลัง และส่งไม้แห่งศรัทธาต่อกันได้ดี

ยืนยัน ครับว่าทุกวิชาชีพสำคัญ หรือ KM สำคัญกับทุกวิชาชีพ  แต่เท่าที่ผมเดินทาง (วัดจากโลกของผม)  สายนี้แหละครับที่นำมาใช้จริง และเกิดมรรคผลอย่างน่าเคารพ

ขอบคุณ อ วัต อ ภิญโญและ อ แผ่นดิน กัลยาณมิตร KM ของพี่แก้วค่ะ