จากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ สู่สถาบันการเดินและการจักรยานไทย

พิ้นที่ปากพะยูน ขึ้นโครงการโดยภาคประชาชน ใช้สวัสดิการชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน มีถาคี เครือข่าย เป็นบัดดี้ เป็นพาร์ทเนอร์ มีเกลอเครื่อข่ายคอยให้กำลังใจ เป้าหมายคือเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ของคนในชุมชน โดยใช้จักรยานเป็นเครื่องมือ ในการทำกิจกรรม

จะเป็นด้วยวาสนาพ้องต้องกันหรือเหตุบังเอิญก็แล้วแต่ ที่แน่ๆคือ พี่น้องตระกูล ส. คือ สสส และสช ได้มาประชุมสัมนาที่เดียวกัน รั้วกั้นเพียงแค่ฝาเป็นกึงกลาง สช มาด้วย นโยบายสาธารณะ ส่วน สสส ก็มาร่วมถอดบทเรียนโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ เวทีนี้ได้พบเจออาจารย์ สุทธิพงศ์ วสุโสภาพงศ์ ทำให้อาการ "สังกะหรัน"(สุข สนุกสนาน กระชุ่มกระชวย)

ที่หน้างานได้รับแจกเอกสารเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่มากด้วยเนื้อหาสาระ ที่กระตุกต่อมอยากรู้ อยากตามไปดู หากเห็น อยากเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทาง การขับเคลื่อน สุขภาวะด้วยจักยาน วิวัฒนาการ ลุก ปลุก เปลี่ยน สังคมไทย ไปสู่ แผน 12

จากหนังสือเล่มเล็ก "เดินไป ปั่นไป" ปีที่4 ฉบับที่15 เมษายน 2560 หน้า 20 จากสเส้นทาง ตั้งชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ 16 มีนาคม 2534 มาสู่สภาบันการเดินฯ

7 ตุลาคม2559 ย่างก้าวเข้าสูสวัยเบญเพศ 25ปี ผ่านประสบการณ์ตกผลึกเรื่องจักยานเพื่อสุขภาพมาสู่ นโยบายสาธารณะ เป็น มติหนึ่งในสมัชชาสุขภาพ ว่าด้วยการเดินและการใช้จักยานมนชีวิตประจำวันแผนชาติ( ฉบับที่12)


10 เดือนที่ทำกิจกรรมจักรยานชุมชน ในพื้นที่ ได้ "ซอ"(ข่วย) ซอความคิด ซอกิจกรรมกันมาตลอด ทั้งสามพื้นที่ของพัทลุง คือนาท่อมและท่ามะเดื่อ

วันนี้ มา"อวดดี"คือนำสิ่งดีมาบอกกล่าวเล่าเรื่องต่อเพื่อนร่วมโครรงการ ว่า 10เดือนที่ผ่านมา ทั้ง13 พื้นทีของภาคใต้ มีความหลากหลายแตกต่างตามบริบทพื้นที่ มีของดี 13 อย่าง นั้นมันมีอะไรบ้าง

พิ้นที่ปากพะยูน ขึ้นโครงการโดยภาคประชาชน ใช้สวัสดิการชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อน มีถาคี เครือข่าย เป็นบัดดี้ เป็นพาร์ทเนอร์ มีเกลอเครื่อข่ายคอยให้กำลังใจ เป้าหมายคือเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ ค่านิยม ของคนในชุมชน โดยใช้จักรยานเป็นเครื่องมือ ในการทำกิจกรรม สื่อสาร บอกต่อ จากที่เดิมที ชุมชนมองว่า คนปั่นจักรยานคือคนที่ไม่มีเงินซื้อมอเตอร์ไซค์ ขี่เป็นเบื้องต้น และอีกระดับมองว่าการปั่นจักรยานเป็นเรื่องของคนทีตังค์ ปั่นเพื่อการแข่งปั่นเพื่อท่องเที่ยว ปั่นเพื่อสุขภาพ สนุกสนาน

ณ.วันตั้งแต่โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ เราได้ใช้ภาคี ชมรมจักรยาน มาแนะนำการบปั่นที่ถูกต้องการใช้รถถูกวิธีและชี้เป้าปั่นเพื่อสุขภาพและปั่นในชีวิตประจำวัน

นักจัดการสาธารณะสุขมาปลุกคิดให้รู้ถึงประโยชน์การออกกำลังกายโดยใช้จักรยาน

ทางด้านตำตรวจกวดขันความปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เอื้อต่อการใช้จักยาน

ส่วนทางโรงเรียนสถานศึกษา พาเยาวชนมาเรียนรู้และร่วมปั่น

และองค์กรชาวบ้าน สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปากพัยูนได้ประชุมวางแผนที่จะแผนสุขภาพชุมชน ไห้คนได้สุขภาวะ จะนำวาระสุขภาพ ขับเคลื่อนนโยายสาธาระของพื้นที่ มีบรรจุในแผนข้อบัญญัติของทางเทศบาล เพื่อให้การทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ภายใต้หลักคิด "พัฒนาสังคมจากฐานราก พัฒนาสุขภาพด้วยตัวเอง "คือสุขภาวะชุมชนคนปากพะยูน

ขอบคุณอาจารย์ นรินทร์ นักกระบวนกร สันทนาการ ทีสิ่อสาร สร้างสุขให้ผู้ร่วมประชุมขอบคุณอาจารย์กวิน ชุติมา และคณะมาให้กำลังใจกันทุกเวที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (1)

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เพชรน้ำหนึ่ง

คนใต้โดยภรรยา

ขอบคุณกัลยาณมิตร ที่มอบดอกไม้ กำลังใจ คนทำงาน สานพลังชุมชนจักรยาน