วปช ปฎิบัติการ IO เวที "ประชารัฐสู่สุขภาพคนตรังอย่างยั่งยืน 2 ดักทางสื่อ วิทยุชุมชน

.ดึกแล้ว ผู้สูงวัย ยังคิดการใหญ่ เพื่อเกิดประชารัฐสู่ตรังอย่างยั่งยืน อย่างตื่นรู้ มีสติ มีสรุปร่วมกัน คน วปช ก็มาทบทวนแผนปฎิบัติการทางสื่อ ซึ่ง พวกเราต้องดักทางสื่อ ออกมา เป็น ปจว.(ปฎิบัติการจิตวิทยา)ซึ่งเราดักทางนโยบายรัฐบาลว่า สื่อชุมชนจะเป็นสื่อที่ตอบโจทย์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ลงถึงระดับรากหญ้า คือวิทยุชุมชน

สื่อวิทยุชุมชน สตูล อ. พงศ์จักกฤษ สทธิบุศย์

</span> <p “=””>
</p> <p “=””> คน วปช แม้ไม่ได้นัดหมาย ที่จะมาร่วมเวที ประชารัฐสู่สุขภาพคนตรัง อย่างยั่งยืน พวกเราก็ต่างคนต่างมา ตามเวลา วาระและโอกาส เพื่อมาศึกษาเรียนรู้ เสร็จสิ้นภาระกิจเวทีตรัง พวกเราก็มานั่งสุมหัวกันที่ศูนย์ปฎิบัติการเกษตรประนีต นาโยงทบทวนสิ่งที่ได้จากเวที สรุป BAR เพื่อนำมาถกแถลงกับเจ้าของพื้นที่ ในมุมมองผู้มาเยือน
ณ.บ้าน อาจารย์ชัยพร ค่ำคืนอันประเสริฐ คน วปชผู้มาเยือน และคน สช.เจ้าของพื้นที่ต่างถกแถลงแลกเปลี่ยนข้อมูล ในประเด็น ความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางด้านสังคม และปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพในประเด็นความมั่นคงทางด้านสังคม ถกกันถึง ว่า ทำอย่างไม่ให้ผู้สูงวัยไม่เป็นภาระของสังคม ได้ความคิดร่วมกัน
ว่า ผู้สูงวัยที่ติดสังคม ยังมีคุณประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม ดังนั้น ต้องสร้างคุณค่า ให้เป็นมูลค่า ในการ อาสา พัฒนาสังคม </p> <p “=””>
</p> <p “=””> แม้สูงวัยแต่ใจเกินร้อย ถกแถลง ทบทวน เติมเต็ม ทุกเรื่องราว
</p> <p “=””> ส่วนประเด็น ความมั่นคงทางด้านอาหาร เขาป่า นาเลควน หลาด ได้ข้อสรุปว่า ต้องเชื่อมโยงให้เป็นเครือ เป็น “ข้าว ปลา นา โยง ต้นน้ำ เล หลาด” เข้าด้วยกัน โดยใช้ตลาด สี่เกลอ เป็นที่ประการเรียนรู้จัดการผลิตภัณฑ์
ซึ่งนำไปสู่การขยับงานต่อพื้นที่ปฎิบัติการ ที่เกาะ สุกร อำเภอกันตัง ในโอกาสที่เหมาะสม….
.ดึกแล้ว ผู้สูงวัย ยังคิดการใหญ่ เพื่อเกิดประชารัฐสู่ตรังอย่างยั่งยืน อย่างตื่นรู้ มีสติ มีสรุปร่วมกัน คน วปช ก็มาทบทวนแผนปฎิบัติการทางสื่อ ซึ่ง พวกเราต้องดักทางสื่อ ออกมา เป็น ปจว.(ปฎิบัติการจิตวิทยา)ซึ่งเราดักทางนโยบายรัฐบาลว่า สื่อชุมชนจะเป็นสื่อที่ตอบโจทย์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ลงถึงระดับรากหญ้า คือวิทยุชุมชน
จึงต้องปฎิรูป คนทำรายการวิทยุ ให้ ลุก ปลุก เปลียน เพื่อพัฒนสังคมเป็นแปลงสังคมจากฐานราก ด้วยสื่อวิทยุชุมชน …….
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (4)

หระสุขภูติได้ทูลถามพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าจะมีสักกี่องค์ พระทีปังกรตรัสว่าถ้านับเม็ดทรายที่มีอยู่ได้ก็จะรู้จำนวนพระพุทธเจ้า สื่อก็เช่นกันมีมากมายหลายประเภท แต่ละประเภทก็มีจำนวนหลาย เหมือนพืชพันธุ์ล้วนมีสรรพคุณทางยา นกหวีดสื่อทางเสียงที่ไม่ซับซ้อนประเทศไทยมีผู้นำนกหวีดมาพลิกสังคม วิทยุโทรทัศน์ไม่ว่ามีกี่สถานีแตรับได้ทีละสถานี Community Radio ของ วปช.จะสื่อชุมชนให้ถึงบุคคลและให้บุคคลถึงชุมชนยุคไทยแลนด์ 4.0

สื่อมีหลายประเภท หลายกบุ่มเป้าหมาย

สื่อวิทยุชุน คนบ้านๆ โดยเฉพาะกลุ่มคนตัดยางหวะ(คนรับจ้างกรีดยาง) ตัดนางพลาง ฟังวิทยุไปพลาง

จึงเป็นช่องทางมห้สื่อ วปช ที่มีสิ่อวิทยุหลายจังหวัด หลายสถานี ต้องรุก ออกแบบรายการให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อปีก่อน ไปบรรยายและจัดกระบวนการวิเคราะห์บทเรียนให้กับเครือข่ายสื่อชุมชนภาคเหนือ เห็นบังวอญ่ากำลังทำเรื่องสื่อกับเครือข่าย เลยดึงมาแบ่งปันนะครับ เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับใช้ศึกษาและหาแนวคิด หาแนวปฏิบัติการที่ดีๆ


ขอบคุณท่านอาจารย์ วิรัตน์ ที่กรุณา ให้มายแมพ เป็นประโยชน์ในการสื่อ