วันที่ 36 "นิเทศครั้งที่ 2 รายวิชา คณิตศาสตร์" (18 ม.ค.60)

หลังจากที่การนิเทศครั้งแรกผ่านพ้นไปด้วยดี อาจารย์นิเทศก็นัดหมายว่าจะมานิเทศหลังปีใหม่อีกครั้ง และแล้วก็ได้เวลาที่เหมาะสม วันที่ 18 มกราคม 2560 ซึ่งตรงกับวันพุธ เป็นวันที่พวกเราสะดวกและนัดหมายอาจารย์นิเทศเอง เพราะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย การนิเทศครั้งนี้ตรงกับเรื่อง การจำแนกรูปเรขาคณิต 2 มิติ จึงคิดกิจกรรมการจำแนกที่น่าสนใจ คืก การทำกิจกรรมกลุ่ม โดยตั้งชื่อกิจกรรมว่า เรขาพาสนุก กิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้จะแบ่งนักเรียนออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วครูจะแจกรูปเรขาคณิตรูปต่างๆ ให้ กลุ่มละ 28 ชิ้น ซึ่งในจำนวนนี้ ครูผู้สอนได้มีรูปที่ไม่ใช่รูปเรขาคณิต เพื่อให้นักเรียนได้คิดและฝึกการจำแนก โดยกำนดเวลาในการทำกิจกรรม 15 นาที เด็ก ๆ สนุกสนานกับการทำกิจกรรมกลุ่มแบบนี้มาก แต่น่าเสียดายที่การจัดกิจกรรมกลุ่มทำได้ค่อนข้างยาก ไม่สามารถทำได้ทุกวิชาและทุกชั่วโมง
หลังจากทำกิจกรรมจนครบเวลาที่กำหนด ก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนองานหน้าชั้นเรียน โดยเลือกกลุ่มที่จำแนกรูปเรขาคณิตได้แตกต่างจากเพื่อน ๆ ออกมาเพื่อเสนอแนวคิดใในการจัดจำแนก ส่วนใหญ่นักเรียนจำแนกได้ถูกต้อง แล้วก็ได้เวลาฟังคอมเม้นจากอาจารย์นเิทศ อาจารยฺ์ก็มห้คำแนะนำเป็นอย่างดี และเน้นคำสำคัญว่า คณิตศาสตร์ เน้นวิธีการคิดแต่ไม่่เน้นคำตอบ เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างหลากหลาย คิดยืดหยุ่นและคิดสร้างสรรค์

ในชั่วโมงวิชาลูกเสือผู้บำเพ็ญในวันนี้ ทางแผนกประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมจับสลากของรางวัล เนื่องจากของขวัญในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมายังเหลือ เด็กทุกคนได้รับรางวัลหมด เพียงแต่ได้ในขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนค่ะ เด็ก ๆ ก็ลุ้นกันสนุกสานมาก


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 2 / 2559)ความเห็น (0)