๔๘๒. คำของครู

“เราจะเป็นครูที่ดีมีคุณภาพได้ จำเป็นต้องผ่านความยากลำบากของชีวิตมาก่อน จนกระทั่งต้องรู้สึกได้ว่า ความยากลำบากไม่ใช่เรื่องลำบาก แต่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต”

วันครู..ที่ผ่านมา อ่านหนังสือ..พบข้อความที่เป็นถ้อยคำของครูอยู่หลายประโยค..จากครูหลายท่านที่พูดไว้ จึงนำมาใส่ไว้ในบันทึกนี้ เพื่อเป็นความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกในการทำงาน..ที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ความดี ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙..พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน..ที่ผมและครูไทยทั้งประเทศ..ตั้งใจสืบสานงานของพ่อ..

ขอบันทึกถ้อยคำของครูไว้..ดังนี้

“ปัญหา คือ ครูชีวิต”

“เราจะเป็นครูที่ดีมีคุณภาพได้ จำเป็นต้องผ่านความยากลำบากของชีวิตมาก่อน จนกระทั่งต้องรู้สึกได้ว่า ความยากลำบากไม่ใช่เรื่องลำบาก แต่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต”

.........(ศาสตราจารย์ระพี สาคริก).......

“ครูเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดี และงานครูก็เป็นการกู้แผ่นดิน นำมาซึ่งการอยู่รอดของมนุษยชาติ มนุษย์จะอยู่รอดได้ด้วยการเรียนรู้ที่ดี ไม่มีอะไรงามเท่าเราทำเพื่อเพื่อนมนุษย์”

........(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี).......

“ครู คือผู้สร้างคน ไม่ใช่ให้ความรู้ เพราะความรู้คือกรงขังปัญญา”

“เมื่อคิดว่ามีความรู้ เราจะคิดไม่ได้อีกแล้ว มันตีกรอบเราไว้ ถ้าจะออกจากกรอบก็อย่าเอาความรู้เป็นตัวนำ เอาปัญญาเป็นตัวนำ”

.......(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ จรรยารักษ์).......

“ครู ต้องทำความดี ความรัก ความเมตตาให้ปรากฏ”

“เป็นผู้มีความรับผิดชอบในตัวเอง รักษาศักดิ์ศรีตัวเอง”

......(ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์)......

พ่อแม่คือต้นแบบ ลูกคือสำเนาถูกต้อง”

“เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือให้สติเกิดในใจลูก เพราะสติต้องเกิดในใจ ฟังเขามากๆ ฟังจนเข้าใจเขา หน้าที่ของเราคือ พาใจเขาออกจากความทุกข์เท่านั้น....”

.......(อาจารย์อมรา สาขากร).......

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑๙ มกราคม ๒๕๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

" ราจะเป็นครูที่ดีมีคุณภาพได้ จำเป็นต้องผ่านความยากลำบากของชีวิตมาก่อน..... "

......................................

ใช่เลย.....!