ดีที่สุดคือการพักผ่อนด้วยธรรมะ

ประมาณคศ. ๑๙๘๖ เราเดินทางมาพักร้อนที่เมืองไทย ไปเยี่ยมสวนโมกข์ ได้คุยกะท่านลพ.เงื่อมแบบ ๒ ต่อ ๒ ท่านถาม (เสียงดุๆ)ว่า มาทำไม..เราตอบว่า กระผมมาพักผ่อนขอรับ…ท่านตอบว่า (เสียงดุลดลงหน่อย)..การพักผ่อนด้วยธรรมะเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด……เรายังจำติดหูและนำมาปฏิบัติในอิริยาบทจนทุกวันนี้แม้นานปีมามากแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)