คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวัด ตอนที่ 1 (วัดจองคา ลำปาง)

ดิฉันกำลังรวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรายละเอียดของวัด จากที่ได้เข้ากราบนมัสการพระอธิการสมศักดิ์ กิตติธโร เจ้าอาวาสวัดจองคา ไชยมงคล อ.เมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาดีเด่น ประจำปี 2559ท่านเจ้าอาวาสได้ขอให้แปลคำศัพท์เกี่ยวกับวัดเป็นภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำขึ้นมาตามที่ท่านประสงค์ และกำลังรวบรวมคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัด ให้นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติที่สนใจต่อไป เห็นว่าอาจมีประโยชน์จึงนำเสนอในช่องทางนี้ เผื่อมีผู้แนะนำเพิ่มเติม จะได้รวบรวมเป็นเอกสารแจกต่อไป

ลำดับ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คำอ่าน

1

ผ้าจีวร

outer robe

เอาท์เทอร์ โรบ

2

ผ้าอังสะ

Shoulder robe

โชวเดอร์ โรบ

3

ผ้าสบง

Under robe

อันเดอร์ โรบ

4

สายประคตเอว

Cord belt

คอร์ต เบลท์

5

ผ้ามัดอก

Chest belt

เชสท์ เบลท์

6

ผ้าสังฆาฏิ

Formal robe

ฟอร์มัล โรบ

7

ถุงย่าม

Shoulder bag

โชว์เดอร์ แบก

8

โกนหัว ปลงผม

Shaved head

เชฟ เฮด

9

บาตร

alms-bowl

อามส์ โบวล์

10

ออกบินฑบาตร

Morning alms round/

Seek alms

มอร์นนิ่ง อามส์ ราวนด์/

ซีค อามส์

11

ไหว้พระ

pay respect to the Buddha image
pay homage to the Buddha image

เพย์ รีสเปก ทู เดอะ
บุดดา อิมเมจ
เพย์ โฮเมจ ทู เดอะ
บุดดา อิมเมจ

12

อาราธนาศีล

Request for precepts

รีเควส ฟอร์ พรีเซฟส์

13

กราบสามครั้ง

Prostrate three times

โพรสเทรส ทรี ทามส์

14

กราบ 1,2,3

Prostrate:
first, second,
third

โพรสเทรส
เฟริสท์ เซกัน
เติร์ด

15

อาราธนาธรรม

Request for the sermon

รีเควส ฟอร์ เดอะ เซอร์มอน

16

ฟังธรรม

Listen to the sermon

ลิสซึ่น ทู เดอะ เซอร์มอน

17

น้ำมนต์

Holy water

โฮลี วอเทอร์

18

รดน้ำมนต์

Sprinkle the holy water

สปริงเกิล เดอะ โฮลี วอเทอร์

19

สวดมนต์

Chanting

แชนทิ้ง

20

ทำวัตรเช้า

pray in the morning

เพรย์ อิน เดอะ มอร์นิง

21

ทำวัตรเย็น

pray in the evening

เพรย์ อิน เดอะ อีฟนิง

22

เจิมรถ

Anoint the car

แอนน๊อยท์ เดอะ คาร์

23

เจิมหน้าผาก

Anoint a person
with the powder
on the forehead

แอนน๊อยท์ อะ เพอร์ซัน
วิท เดอะ พาวเดอร์
ออน เดอะ ฟอร์เฮด

24

ศาสนพิธี

Bhuddist rite

บุดดิส ไรท์

25

ให้พร

bless

เบลส

26

ถวายอาหาร

Offer food to the monk

ออฟเฟอร์ ฟูด ทู เดอะ มังค์

27

มัดมือ

Tie the holy thread

ทาย เดอะ โฮลี เทรด

28

แผ่ส่วนกุศล

Transference of Merits
dedicate the merit to….

ทรานส์เฟอร์เรนส์ ออฟ เมอริทส
เดดิเคท เดอะ เมอริท ทู…..

29

พระประธาน

Principle Buddha image

พรินซิพิล บุดดา อิมเมจ

30

เวียนเทียน

Walk with candle clockwise

วอล์ค วิท แคนเดิล
คล๊อกไวส์

31

เวียนขวา

Walk clockwise

วอค คล๊อกไวส์

32

เทวทูต


เทวทูตทั้ง 4

Divine Messenger

Four signs of life stages

ดิไวน์ แมสเสนเจอร์

โฟร์ ไซนส์ ออฟ ไลฟ์ สเตเจส

33

คนแก่

The Old

ดิ โอล

34

คนเจ็บ

The Sick

เดอะ ซิก

35

คนตาย

The Corpse/dead

เดอะ คอร์พส/เดด

36

นักบวช

The Priest

เดอะ พรีซท์

37

นั่งราชรถ

Ride the Chariot

ไรด์ เดอะ แชริออท

38

นายฉันนะ

The charioteer (Channa)

เดอะ แชริออทเทียร์ ฉันนะ

39

ผนวช/ บวช

Ordrain/ become a monk

ออร์เดรน/ บีคัม อะ มังค์

40

ตัดผม

Cut the hair

คัท ดิ แฮร์

41

บวชพระ

Monk Ordination
become a monk

มังค์ ออร์ดิเนชั่น
บีคัม อะ มังค์

42

บวชเณร

Novice Ordination
become a novice

นอวิช ออร์ดิเนชั่น
บีคัม อะ นอวิช

43

เด็กวัด

Temple boy

เทมเพิล บอย

44

ใส่บาตร

Give alms

กีฟ อามส์

45

ถวายบาตร

Offer the bowl

ออฟเฟอร์ เดอะ โบว์ล

46

ถวายตาลปัตร

Offer the talipot fan

ออฟเฟอร์ เดอะ ทาลิพอท แฟน

47

ถวายดอกไม้

Offer the flowers

ออฟเฟอร์ เดอะ ฟลาวเออร์

48

พระพรหม

Brahma

พรหม/บระห์มา

49

ม้ากัณฐกะตาย

Gandhaka, the horse, was dead

กัณฐกะ, เดอะฮอร์ส, วอส เดด

50

51

นายฉันนะร้องไห้

The charioteer Channa cried

เดอะ แชริออทเทียร์ ฉันนะ
ครายด์

52

เลี้ยงเพล

Offer lunch to monk

ออฟเฟอร์ ลันช์ ทู มังค์

53

ถวายน้ำปานะ

Offer liquid food (refreshment) to monk

ออฟเฟอร์ ลิควิด ฟูด
(รีเฟรชเมนท์) ทู มังค์

54

บริวาร/สาวก

Followers/ disciples

ฟอลโลเวอร์ส / ดิสซิเพิลส์

55

ยินดี

Happy / pleased

แฮปปี้ / พลีส

56

ฟ้อนรำ

dance

แดนซ์

57

เจ้าชายสิทธัตถะบวช

Prince Siddhartha became monk

พรินส์ สิทธัตถะ บีเคม มังค์

58

เทพ/เทวดา

Deity / Angel

ไดย-ดี้ /แองเจิล

59

สังฆทาน

Offerings to monk

ออฟเฟอริงส์ ทู มังค์

60

ถวายสังฆทาน

Offer necessities to monk

ออฟเฟอ เนสเซสสิที ทู มังค์

61

ธูป
เทียน
แจกัน

Incense stick

candles

vase

อินเซนส์ สติ๊ก
แคนเดิล

เวส

62

เชิงเทียน

Candlestick
Candle holder

แคนเดิล สติ๊ก
แคนเดิล โฮลเดอร์

63

สุริยจักรวาล

The universe

ดิ ยูนิเวิรส

64

วิหาร

Vihara
The meeting hall

วิหารา
เดอะ มีททิ้ง ฮอล

65

อุโบสถ

Chapel
The central hall
The ordination hall

แชปเปิล
เดอะ เซนทรัล ฮอล
เดอะ ออร์ดิเนชั่น ฮอล

66

เจดีย์

Chedi/ Pagoda/ Stupa

เจดีย์ /พะโกดา /สทูปา

67

พระอารามหลวง

The royal monastery

เดอะ รอยัล โมนาสทรี

68

ช่อฟ้า ใบระกา

Gabel apex

(The ornamental roof point)

แกเบิล อเพ็กซ์
(เดอะ ออร์นาเมนทัล รูฟ พอยท์)

69

หน้าบัน

The pediment
(the triangular upper part of the front of a building)

เดอะเพดดิเมนท์
(เดอะ ไทรแองกูลาร์ อัพเพอร์ พาร์ท ออฟ เดอะ ฟร้อนท์ ออฟ อะ บิวดิ้ง

70

ฉัตรเก้าชั้น

Nine-tiered umbrella

ไนน์ เทียร์ด อัมเบรลลา

71

กฐิน

The annual robe offering to monks

ดิ แอนนวล โรบ ออฟเฟอริง ทู มังค์

72

ผ้าป่า

off-season robe offering to monks

ออฟ ซีซัน โรบ ออฟเฟอริง ทู มังค์

73

วันเข้าพรรษา

Buddhist lent
Rain retreat

บุดดิส เลนท์
เรน รีทรีท

74

วันออกพรรษา

the end of Buddhist lent
End of rain retreat

ดิ เอน ออฟ บุดดิส เลนท์
เอน ออฟ เรน รีทรีท

75

เปตพลี

offerings for the spirit of the dead

ออฟเฟอริง ฟอร์ เดอะ สปิริต ออฟ เดอะ เดด

76

วันมาฆบูชา

Buddhist All Saint's day

บุดดิส ออล เซนท์ เดย์

77

วันอาสาฬหบูชา

the day before the Buddhist Lent

เดอะ เดย์ บีฟอร์ บุดดิส เลนท์

78

พระปางต่างๆ

Buddha images in different attitudes

บุดดา อิมเมจเจส อิน ดิฟเฟร้นท์ แอททิจูดส

79

ออกบิณฑบาต

Going for alms

โกอิ้ง ฟอร์ อามส์

80

ไม่สวมรองเท้า

Not wearing shoes

น็อต แวริง ชูส์

81

สำนักสงฆ์

temple without royal bound Buddhist stone (leave)

เทมเพิล วิทเอ้าท์ รอแยล บาวนด์ บุดดิส สโตน (ลีฟ)

82

วัดราษฎร์

Private temples
(established by private citizens)

ไพรเวท เทมเพิลส
(เอสทาบลิชท์ บาย ไพรเวท ซิติเซนส์)

83

วัดหลวง

Royal temples
(established or patronised by the king)

รอยัล เทมเพิลส
(เอสทาบลิชท์ ออร์
พาทรอไนซ์ บาย เดอะ คิง)

84

ประวัติพระพุทธเจ้า

Life of Buddha

ไลฟ์ ออฟ บุดดา

85

ธรรมมาสน์

The sermon seat

The preaching pulpit

เดอะ เซอร์มอน ซีท
เดอะ พรีชชิ่ง พัลพิท

86

พระเจ้าห้าพระองค์

The five buddhas

เดอะ ไฟฟ์ บุดดา

87

บัลลังก์

The throne

เดอะ โธรน

88

เทพนม

Clasping hand deity

คลาสปิง แฮนด์ ไดย-ดี้

89

ยางรัก

Sealing Raisin

ซีลลิง เรซิ่น

90

เสากลึง

Pillar/ pole

พิลลาร์ / โพล

91

ลายฉลุ

Craved pattern

คราฟท์ แพทเทิน

92

พระเบื้องขวา

Right-hand disciple

ไรท์ แฮนด์ ดิสซิเพิล

93

พระเบื้องซ้าย

Left-hand disciple

เลฟ แฮนด์ ดิสซิเพิล

94

พระทรงเครื่อง

Decorated buddha

เดคอเรทเทด บุดดา

95

ประตูโขง

The lanna-style gate

เดอะ ลานนา สไตล์ เกท

96

ปราสาท

Castle/ tower

คาสเซิล/ ทาวเวอร์

97

รูปสิงห์

Singha (lion)

สิงห์ (ไลออน)

98

รูปมนุษย์สิงห์

Half human,
half sangha (lion)

ฮาล์ฟ ฮิวแมน
ฮาล์ฟ ไลออน

99

ฤษีคัตตะ

Gaddha the hermit

คัตตะ เดอะ เฮอร์มิท

100

ระฆัง

Bell

เบล

101

ต้นโพธิ์

Bodhi tree

โพธิ์ ทรี

102

พระอุปคุต
พระบัวเข็ม

Upagupta, the saint

อุปคุต เดอะ เซนท์

103

ฉัตรเงิน ฉัตรทอง

Silver Umbrella
Golden Umbrella

ซิลเวอร์ อัมเบรลลา
โกลเดน อัมเบรลลา

104

ตะกรุด

Charm

ชาร์ม

105

พระเครื่อง

Amulet

แอมูเล็ท

106

เขตสีมา

Sacred area
boundary of the monastery

ซาเครด แอเรีย
บาวดารี ออฟ เดอะ โมนาสทรี

107

ลูกนิมิต

Stone marking the sacred area

สโตน มาร์คกิ้ง เดอะ
ซาเครด แอเรีย

109

พระประจำวันเกิด

Buddha image of the Seven days

บุดดา อิเมจ ออฟ เดอะ
เซเว่น เดย์ส

110

พญานาค

Naga, the mythical snake

นากา เดอะ มีททิเคิล สเนก

111

พระครู

The senior reverend

เดอะ ซีเนียร์ เรฟเวอเรนด์

112

พระสัญญาบัตร

The royal reverend

เดอะ รอยัล เรฟเวอเรนด์

113

พระมหา

The scholar reverend

เดอะ สกอล่าร์ เรฟเวอเรนด์

114

พระอธิการ

The rector

เดอะ เรคเตอร์

115

เลขานุการ

The secretary

เดอะ ซะเคร็ดทรี

116

ไวยาวัจกร

The lay ministry

เดอะ เลย์ มิสนิสทรี

117

เจ้าคณะอำเภอ

Head of district monk

เฮด ออฟ ดิสทริค มังค์

118

เจ้าคณะตำบล

Head of Sub-district monk

เฮด ออฟ ซับดิสทริค มังค์

119

เจ้าอาวาส

The Abbot

ดิ แอบบอท

120

บันไดพญานาค

Naga stair

นากา สแตร์

121

อาสนะ

Monk seat

มังค์ ซีท

122

เดินธุดงค์

Pilgrimage walk

พิลกริเมจ วอค

123

วันพระ

Buddhist holy day

บุดดิส โฮลี เดย์

พระพุทธรูปปางต่างๆ

ภาษาอังกฤษ

อ่านว่า

- ปางมารวิชัย

The attitude of subduing Mara

ดิ แอททิจูด ออฟ ซับดิวอิง มารา

- ปางสมาธิ

The attitude of meditation

ดิ แอททิจูด ออฟ เมดิเทชั่น

- ปางห้ามญาติ

The attitude of forbidding the relatives to fight

ดิ แอททิจูด ออฟ ฟอรบิดดิ้ง
เรเลทีฟส์ ทู ไฟท์

- ปางห้ามสมุทร

The attitude of stopping the rainstorm

ดิ แอททิจูด ออฟ สตอปปิง
เดอะ เรนสตอร์ม

- ปางปฐมเทศนา

The attitude of giving the first sermon

ดิ แอททิจูด ออฟ กีฟวิ่ง เดอะ เฟิร์ส เซอร์มอน

- ปางประสูติ

The attitude of Nativity

ดิ แอททิจูด ออฟ เนทิวิที

- ปางปรินิพพาน

The attitude of Nirvana

ดิ แอททิจูด ออฟ เนอร์วานา

- ปางนาคปรก

The attitude of Spreading Naga

ดิ แอททิจูด ออฟ สเปรดดิ้ง
นากา

พระพุทธรูปนอน

Declining Buddha image

ดิไคลนิ่ง บุดดา อิมเมจ

พระพุทธรูปยืน

Standing Buddha image

สแตนดิ้ง บุดดา อิมเมจ

พระพุทธรูปนั่ง

Seated Buddha image

ซีททิด บุดดา อิมเมจ

พระพุทธรูปเดิน(ก้าว)

Walking Buddha image

วอคกิ้ง บุดดา อิมเมจ

ข้อมูลบางส่วนจาก
http://oknation.nationtv.tv/blog/guidetunteaching/2008/04/20/entry-1

ข้อมูลวัดเป็นภาษาไทย

http://www.banmuang.co.th/news/region/25139

คลิปพาชมวัด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English in the ASEAN contextความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 
  • เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการการศึกษาค่ะอาจารย์ ^
sr
IP: xxx.158.58.7
เขียนเมื่อ 

This will be very useful.

I went through the list quickly noted some entries can be improved. For examples [my comment in square brackets]:

8 โกนหัว ปลงผม Shaved head เชฟ เฮด [verb; shave head; noun. shaved head]
10 ออกบินฑบาตร "Morning alms round/Seek alms " "มอร์นนิ่ง อามส์ ราวนด์/ซีค อามส์ " [more common in translations is "beg (for food)]
29 พระประธาน Principle Buddha image พรินซิพิล บุดดา อิมเมจ ['principal'?]
49 ม้ากัณฐกะตาย Gandhaka, the horse, was dead กัณฐกะ, เดอะฮอร์ส, วอส เดด [Pali name is Kandhaka]
57 เจ้าชายสิทธัตถะบวช Prince Siddhartha became monk พรินส์ สิทธัตถะ บีเคม มังค์ [ 1) Pali name is 'Siddhattha'; 2) monk (in Buddhist sense) came about after the Buddha - the prince couldn't become a (Buddhist) monk; 3) the Pali word is sama.na สมณะ]
58 เทพ/เทวดา Deity / Angel ไดย-ดี้ /แองเจิล [dev, deva and devi?]
68 ช่อฟ้า ใบระกา Gabel apex (The ornamental roof point) แกเบิล อเพ็กซ์/(เดอะ ออร์นาเมนทัล รูฟ พอยท์) [gable?]
76 วันมาฆบูชา Buddhist All Saint's day บุดดิส ออล เซนท์ เดย์ [perhaps 'Arahats Day' is more faithful?]
77 วันอาสาฬหบูชา the day before the Buddhist Lent เดอะ เดย์ บีฟอร์ บุดดิส เลนท์ [This is the Day of the Buddha's First 'Sermon' - the Proclamation Day? not jus the day after Vassa.]
75 เปตพลี offerings for the spirit of the dead ออฟเฟอริง ฟอร์ เดอะ สปิริต ออฟ เดอะ เดด [Spirits in general? the spirit of the dead =? one spirit for many dead people]
พระปางต่างๆ Buddha images in different attitudes บุดดา อิมเมจเจส อิน ดิฟเฟร้นท์ แอททิจูดส [attitudes is good but perhaps 'postures' iseasier to understand]
89 ยางรัก Sealing Raisin ซีลลิง เรซิ่น [Resin?]
109 พระประจำวันเกิด Buddha image of the Seven days "บุดดา อิเมจ ออฟ เดอะ เซเว่น เดย์ส " [one image for all 7 days or one image for each day?]
123 วันพระ Buddhist holy day บุดดิส โฮลี เดย์ [perhaps Uposatha days or Sabbath day, I would be bold and call it 'Dhamma day' (Dharma in Sanskrit).]

[There are many good Pali-English-Thai dictionaries on the Net, I haven't looked up. I may add more comments after I check them out.]

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากๆเลยครับ

น่าสนใจมาก

sr
IP: xxx.68.46.75
เขียนเมื่อ 

Attention to this please

"39 ผนวช/ บวช Ordrain/ become a monk ออร์เดรน/ บีคัม อะ มังค"

'ordain' is the word and monk should have high pitch sound like "มั๊ง คื" (most words ending in "-nk" have the same high pitch sound eg. "blink, blank, fink, frank, link, mink, pink, plank, plonk, sank, sink, sunk, tank,...). ;-)

เขียนเมื่อ 

There is a dictionary compiled by the Venerable ป. ปยุตโต which lists Buddhist vocabulary (Thai-English) and is freely avalible for download. For example from

http://www.tipitaka.org/thai-dict dhamma2.pdf