ความเห็น 3069000

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในวัด ตอนที่ 1 (วัดจองคา ลำปาง)

sr
IP: xxx.68.46.75
เขียนเมื่อ 

Attention to this please

"39 ผนวช/ บวช Ordrain/ become a monk ออร์เดรน/ บีคัม อะ มังค"

'ordain' is the word and monk should have high pitch sound like "มั๊ง คื" (most words ending in "-nk" have the same high pitch sound eg. "blink, blank, fink, frank, link, mink, pink, plank, plonk, sank, sink, sunk, tank,...). ;-)