นาย สุวิชัย ธรรมศรีสกุล


Username
suwi1966
สมาชิกเลขที่
61139
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
 1. ประวัติการศึกษา

 

คุณวุฒิ

วิชาเอก

ปีการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

ค.อ.ม.

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๕๔๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ว.ศ.บ.

วิศวกรรมไฟฟ้า

๒๕๔๔

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ธัญบรี)

ค.อ.บ

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

๒๕๓๒

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (เทเวศร์)

 1. ประวัติการทำงาน

๒๕๕๒-ปัจจุบัน     วิศวกรอิสระ

บริษัท ไอ สแควร์ จำกัด

ตำแหน่ง วิทยากรพิเศษ

๒๕๔๙-๒๕๕๒     บริษัท วี.เอส.พี. กรุ๊ป จำกัด

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ

๒๕๓๙-๒๕๔๙    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ ๗

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ และงานบริการสารสนเทศ

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๐

ตำแหน่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ ของ โครงงาน/โครงการ

ตำแหน่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ ระบบสารสนเทศ และงานบริการสานสนเทศ

 • ๒๕๓๗-๒๕๓๙       ประกอบกิจการส่วนตัว หจก. ออนคอม

  ๒๕๓๔-๒๕๓๗      SIEMENS ELECTRICAL ENGINEERING LTD.

  ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ

  ๒๕๓๒-๒๕๓๔      TRIUMPH SPECIAL TOOLS & STEEL LTD.

  ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายผลิต และบำรุงรักษา

   • ออกแบบระบบ และการออกคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะคหกรรมศาสตร์
   • การจัดซื้อครุภัณฑ์ ออกคุณสมบัติเฉาพะ และตรวจรับ ทั้งในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะคหกรรมศาสตร์
   • โครงงานนักศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์ และภาควิชาครุศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม รวมถึงภาควิชาฯ และคณะฯ อื่นๆ ที่ทำโครงการเกี่ยวกับ SOFT WARE/HARD WARE
   • สร้าง และออกแบบ สื่อการสอนทางมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ CAI
   • สร้าง และออกแบบ สื่อการสอนทางอินเตอร์เน็ต
   • สร้าง และออกแบบ ระบบการการบริหารการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต
   • สร้าง และออกแบบ ด้านการผลิตสื่อการสอนเชิงช่าง/เชิงปฎิบัติการ
   • วิเคราะห์ ออกแบบ และทดสอบระบบฐานข้อมูล
   • วิเคราะห์ ออกแบบ และทดสอบโปรแกรม WEB BASE
   • วิเคราะห์ ออกแบบระบบเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท