161222-2 ศัพท์ ที่มักสับสน ในการใช้ ชุด A – anymore

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ เป็นไปตามมาตรฐานของภาษา

Revised on 2016.12.21

Ref.#595368


Anymore

Dictionary.com สะกด คำอ่าน “anymore”

(เน้น พยางค์ หลัง mawr) ว่า “en-ee-mawr

American Heritage Dictionary

อธิบาย การใช้ “anymore” ว่า

ในการใช้ ภาษา แบบ American English มาตรฐาน

ใช้ “anymore” ในประโยค ปฏิเสธ เช่น

‘They don’t live here anymore.’

ใช้ อย่างกว้างขวาง ทั่วภูมิภาค ของ American English

ในประโยค “positive” หมายถึง “nowadays” เช่น

‘We use a gas stove anymore.’ (ใช้ใน Oklahoma)

เป็นการใช้ ที่เชื่อมโยง กับ รัฐต่าง ๆ ใน South Midland และ Midwestern

เช่นเดียวกับ รัฐต่าง ๆ ใน “Western” ที่เป็นผู้อพยพเข้าไปอยู่

ตัวอย่างการใช้ ที่บันทึกไว้ เก่าสุด มาจาก ไอร์แลนด์ เหนือ ที่ปัจจุบัน ยังคงมีอยู่


Collins English Dictionary

อธิบาย การใช้ “anymore”

ใน British English บางครั้ง ถือว่า เป็นการสะกด ที่ผิด

โดย ให้ใช้แทน ด้วยการสะกด แยก เป็น “any more”


Longman Advanced Learner’s Dictionary

อธิบาย การใช้ “any more” (anymore in US English)

เป็น กริยาวิเศษณ์ บ่อยครั้ง วางตำแหน่ง ที่ “ต้นประโยค ปฏิเสธ”

และ ที่ท้าย “ประโยค คำถาม”

ให้หมายถึง “any longer” เช่น

‘She doesn’t live here any more.’

‘Why doesn’t he speak to me any more?’

‘Next year she won’t have to go to work any more.’

ข้อสังเกต อย่าใช้ “no more” กับความหมายเช่นนี้

“She doesn’t live here no more.”


Cambridge English Dictionary

อธิบาย การใช้ “any more” เป็น “determiner”

เพื่อ อธิบาย “จำนวนที่ไม่จำกัดของบางสิ่ง”

โดยใช้ “any more” คล้ายกับ “some more”

โดย มีการใช้ “some more” ทั่วไป มากกว่า ในการกล่าวยืนยัน

และใช้ ร่วมกับข้อความ ประกอบด้วย “if”

และกับประโยค ที่มีคำปฏิเสธ เช่น “hardly” “never” “scarcely” เช่น

‘Would you like any more tea?

‘If you find any more books, please let us know.’

‘She doesn’t want any more contact with him.’

‘There are hardly any more people here than last month.’

‘Yes, I’d like some more information about trains to Berlin, please.’

เมื่อใช้ “any more” เป็น กริยาวิเศษณ์

มี ความหมาย “no longer” (ไม่มีอีกต่อไปแล้ว)

หรือ “in the past but not now” (มีในอดีต แต่ปัจจุบัน ไม่มีแล้ว)

เมื่อใช้ ในความหมายนี้ วางที่ตำแหน่ง “ท้ายประโยค” เช่น

‘We don’t go to Cornwall on holiday any more.

หมายถึง “เคยไปเมื่อก่อนนี้ แต่ตอนนี้ ไม่ไปแล้ว”

‘The cost of electricity is not cheap any more.’

เฉพาะใน US English เมื่อใช้ “any more” เป็น กริยาวิเศษณ์

สามารถ สะกด เป็น คำพยางค์เดียว “anymore” เช่น

‘He doesn’t cycle anymore.’


Dictionary of Problem Words and Expression

อธิบาย การใช้ “anymore” ควรเลือกสะกดเป็นคำเดียว

หมายถึง “ตอนนี้” หรือ “ปัจจุบัน” หรือ “ตั้งแต่นี้ไป”

เป็นคำ “มาตรฐาน”

แต่เมื่อใช้ “เริ่มต้น หรือ ต่อท้ายประโยค”

มัก “ไม่มีความหมายและไม่มีผล”

‘Anymore they are coming to see us.’

‘They are picking apples anymore.’

ถือเป็นการใช้ “มาตรฐาน” กับคำ “ปฏิเสธ”

เพื่อแสดงว่า บางสิ่งที่เกิดหรือจริง เมื่อก่อน ตอนนี้ไม่แล้ว

‘Frank doesn’t live here anymore.’

ข้อแนะนำ คือให้ใช้ “anymore” กับคำปฏิเสธ เท่านั้น

เช่น “Not” “doesn’t” หรือ “won’t”

ใช้ในแบบคำถาม เช่น ‘Do you read much anymore?’

ใช้แบบมีเงื่อนไข เช่น ‘If you do that anymore, I‘ll leave.’


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน A Revised 161120ความเห็น (1)

sr
IP: xxx.202.250.206
เขียนเมื่อ 

I got confused with this:

...ในประโยค “positive” หมายถึง “nowadays” เช่น ‘We use a gas stove anymore.’ (ใช้ใน Oklahoma)...

It seems weird. I would say it makes more sense to say 'We don't use gas stove anymore' or 'we use gas stove no-more'. (Note that 'a' is not used in 'non-specific' or 'generic' sense - we mean any one gas stove or gas stoves in general). But if we say 'we use a gas stove nowadays' - it sounds quite good and grammatically correct too.

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/620541