พิชญา

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิชาเอกการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียวใหม่
Usernamee55151022
สมาชิกเลขที่206332
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นางสาวพิชญา จินดาธรรม

ภูมิลำเนาเป็นจังหวัดลำพูน

ปัจจุบันกำลังศึกษาในโครงการผลิตและพัฒนาครูสุ่ความเป็นเลิศ เอกการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี จังหวัดลำพูน แผนการเรยนวิทย์-คณิต

คติพจน์ในการดำเนินชิวิตคือ "ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยสองมือเรา"

เป็นบุตรคนเดียวของบิดามารดา รักครอบครัวที่สุด ครอบครัวคือทุกอย่างในชีวิตของดิฉัน