จากการที่ผมได้ทำโครงการ patho -OTOP 1 และ 2 ทำให้ผมได้เกิดการเรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง เช่น

-ได้หัดใช้โปรแกรม power point ในการนำเสนอและทำ สไลด์  ตอน patho - OTOP 1 ยังใช้ไม่ค่อยเป็น แต่พอ โครงการ patho -OTOP 2 ตัวเองเริ่มมีการใช้ โปรแกรม อย่างมีความชำนาญขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นั่นแสดงโครงการ patho- OTOP ทำให้เรามีการพัฒนา

-ได้ฝึกพูดที่ประชุม ซึ่งเมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าเท่าไรแต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิม (ไม่ใช่ครับ) ตอนนี้ดีกว่าเดิมเยอะมาก คือ มีความกล้ามากขึ้น แต่ โครงการ patho -OTOP 2 ผมไม่ได้พูดเพราะไม่ได้เป็นหัวหน้าโครงการ แต่ถ้ามีโครงการ patho -OTOP 3  ผมก็อาจลุกขึ้นมานำเสนออีกก็ได้ เพราะตอนนี้มีโครงการแล้ว แต่ขอไม่บอกตอนนี้นะครับ

- ได้เห็นการพัฒนาของบุคลากรในภาค เช่น มีการทำงานเป็นทีมมากขึ้น มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไรกับการทำงานในห้องปฎิบัติการ

- ได้เห็นความสามัคคีของคนในภาค กล่าวคือ ทุกคนทุกระดับมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ไม่ใช่เฉพาะคนนำเสนอเท่านั้นคนฟังก็ได้ประโยชน์จากการฟังด้วย ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุม เรียกได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมจริงๆ เพราะแต่ละครั้งมีคนเข้าฟังไม่ต่ำกว่า 50 คน น่าทึ่งจริงๆครับ

 PIC_1368 (Small).JPG

PIC_1358 (WinCE).JPG