คณะศึกษาดูงานศบอ.ลอง จ.แพร่

อรวรรณ
คณะครูอาจารย์ศบอ.เกาะคาได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่มาดูงานจาก ศบอ.ลอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 14 คน ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา
นางรสาพร  หม้อศรีใจ ครูคศ.1 รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา และคณะครูอาจารย์ศบอ.เกาะคาได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่มาดูงานจาก ศบอ.ลอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 จำนวน 14 คน ณ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะคา และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมสวนส้มของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลใหม่พัฒนา  ได้มีการซักถามอย่างเป็นกันเอง  จากนั้นได้มีการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก และได้ส่งคณะศึกษาดูงานเดินทางกลับโดยความสวัสดิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมประชาสัมพันธ์

คำสำคัญ (Tags)#ศึกษาดูงาน

หมายเลขบันทึก: 61998, เขียน: 22 Nov 2006 @ 10:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เรียน คุณอรวรรณ

อยากเห็นรูปภาพของคุณอรวรรณค่ะ

ณราวัลย์