แนวทางสอนสนุก

สาลินี
แนวทางสอนสนุก
        จากการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับช่วงชั้นที่ 1 3 ซึ่งมีความยาก ง่ายในจัดการเรียนการสอนต่างกันในวันหนึ่งครูผู้สอนเจอเด็กทุกช่วงชั้น สลับกันไปจึงทำให้ครูผู้สอนจำเป็นต้องหาวิธีการสอนที่หลากหลายและไม่ทำให้เด็กรู้สึกเบื่อหน่ายมากไปกว่าความคิดเดิม ( ไม่ชอบรำ )          จึงขอยกตัวอย่างวิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้       1.   ให้นักเรียนศึกษาใบงานหมุนเวียนเป็นกลุ่ม2.    แจกใบความรู้ให้นักเรียนศึกษา แล้วสุ่ม (จับฉลาก ) ออกมาสรุปสั้นๆ หน้าชั้น( ธรรมชาติของเด็กชอบการเสี่ยงจะรู้สึกสนุก  และลุ้น ) 3.       ดูสื่อ  วีดีทัศน์ ต่างๆ 4.       ให้นักเรียนศึกษามาล่วงหน้า แล้วมารายงานหน้าชั้น โดยคิดแบบทดสอบมา    ด้วย 5 ข้อ เพื่อมาผลัดกันถาม ตอบ( นักเรียนจะรู้สึกสนุก  อยากให้เพื่อนตอบของเราไม่ได้ ) 5.       หากมีการปฏิบัติท่ารำ  ครูจะอธิบายท่ารำด้วยคำพูดที่เข้าใจง่าย        ( แต่ก็ต้องบอก   คำศัพท์ของท่านั้นไปด้วย )   โยงไปให้เข้ากับชีวิตประจำวัน        เด็กจะเข้าใจง่าย   ในชั้นประถมต้องปฏิบัติซ้ำๆ บ่อยๆ  และในระดับมัธยม        ต้องใช้เวลาสั้น  กระชับ เข้าใจง่าย 6.    ในระดับประถม  ชอบร้องเพลงและทำท่าทางประกอบยิ่งช่วงชั้นที่ 1 จะชอบ       มาก และท่าทางประกอบจะช่วยให้เด็กจำเนื้อเพลงได้แม่นยำ  หากเด็กผู้นั้น       อ่านหนังสือไม่คล่อง7.   ให้นักเรียนได้มีการบันทึกความรู้ลงสมุดทุกครั้ง โดยครูจะร่วมกับนักเรียน       สรุป    ความรู้บนกระดาน   ( เนื่องจากได้ความรู้ที่แท้จริงแล้วยังเป็นการ       กลั่นกรองความรู้  ความเข้าใจในตัวเด็กกับเรื่องนั้นๆออกมา  ถ้าเด็กตอบ       ไม่ได้ หรือไม่ถูกก็จะได้แก้ไขได้ทันเวลา           8.    มีการทำข้อสอบ E – testในเครื่องคอมพิวเตอร์วัดความเข้าใจ ตามผลการเรียนรู้          9.   ให้นักเรียนดูถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกล              10.    การวัดผล  ใช้การปฏิบัติ , รายงาน , แบบทดสอบ และ E – test                         11.   ให้แรงเสริม   วิธีหลากหลาย   เด็กเรียนง่ายดาย   สนุกทั้งกาย   สบายทั้งใจ      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

คำสำคัญ (Tags)#แนวทางสอนสนุก

หมายเลขบันทึก: 61999, เขียน: 22 Nov 2006 @ 10:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ครูสาลินีให้เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่

  เป็นแนวทางสอนสนุกจริงๆค่ะขอบคุณแทนเด็กๆ