ปัญหาและแนวทางแก้ไขของการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา...


ปัญหาและแนวทางแก้ไขของการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา...

1. หลักสูตรที่สถานศึกษาใช้อยู่ไม่เป็นปัจจุบัน จะจัดทำขึ้นช่วงที่มีการประเมินสถานศึกษา

2. สถานศึกษาไม่นำหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอน จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับแผนการสอนในปัจจุบัน

3. ครูผู้สอนมีความรู้ในแต่ละวิชาที่สอนไม่เพียงพอ ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร ไม่มีเวลาพอเพียงต่อการศึกษาหลักสูตร เนื่องจาหลักสูตรที่เขียนขึ้นมาเนื้อหาค่อนข้างเยอะ และไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสมัยใหม่

4. ขาดแคลนนวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

5. ขาดการติดตามวัดผล ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปีแบบต่อเนือง

แนวทางแก้ไขของการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา...

1. สถานศึกษาควรศึกษาหลักสูตร และจัดทำหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

2. สถานศึกษาควรนำหลักสูตรที่จัดทำขึ้นมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อสอดคล้องกับแผนการสอนในปัจจุบัน

3. ครูที่ทำการสอนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร และควรได้หลักสูตรเพื่อศึกษาก่อนนำไปใช้ มีการจัดอบรมก่อนจะประกาศให้ใช้จริงเพื่อเตรียมความพร้อมและความเข้าใจในหลักสูตร เพื่อที่จะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา

4. ควรจัดงบประมาณเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

5. สถานศึกษาควรมีการติดตามวัดผล ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ เพื่อความตื่นตัวและประสิทธิภาพของนักศึกษา ครู และสถานศึกษา


สุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าการนำหลักสูตรไปใช้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือครูผู้สอนนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการเรียนการสอน มีการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ครูผู้สอนนำหลักสูตรไปใช้จริง โดยใช้หลักสูตรเป็นหลักในการพัฒนากลวิธีการสอน และสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการนำหลักสูตรไปใช้ให้เห็นผลตามเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร ผู้บริหาร ต้องเห็นความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ การนำหลักสูตรไปใช้ถือเป็นกระบวนการที่สำคัญ ที่จะทำให้หลักสูตรที่สร้างขึ้นบรรลุผลตามจุดหมาย และเป็นกระบวนการที่ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่าย และที่สำคัญที่สุดคือครูผู้สอน นอกจากนั้นสถานศึกษาต้องมีการติดตามวัดผล ประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติประจำปีงบประมาณ เพื่อความตื่นตัวและประสิทธิภาพของนักศึกษา ครู และสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 614524เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2016 20:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 กันยายน 2016 06:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี