"ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก" 14 มิถุนายน 2559

ฝึกนักเรียนให้มีสมาธิในการเรียนโดยการนั่งสมาธิ ซึ่งก่อนจะทำสมาธินักเรียนก็จะต้องร้องเพลง ลมหายเข้า ลมหายใจออก แต่กว่าจะสอนให้ร้องกันได้คอครูแทบจะแห้งเป็นผง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)