Unit 78 : Pokémon (31.8.16)

โปเกม่อนระบาดไปทั่วโรงเรียน เด็กๆทุกคนต่างถามถึงพูดคุยเดเกี่ยวกับ Pokémon ในฐานะที่ผมเป็นสาวก Pokémon จึงต้องโดนเด็กทักทายพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอ ฉะนั้นจึงจับโปเกม่อนมายัดลงไปในสื่อใบงานใบกิจกรรม ให้นักเรียนรู้สึกสนใจใบงานมากยิ่งขึ้น วิธีนี้ได้ผลเพราะจากนักเรียนที่ไม่เคยส่งงานก็ส่งงานทันในชั่วโมง บางทีการ์ตูนก็ช่วยชีวิตผมไว้บ่อยครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)