"การบ้าน" 13 มิถุนายน 2559

"การบ้าน" คืองานที่นักเรียนไม่ชอบทำและไม่อยากจะให้ครูสั่งมากที่สุด นี้คือนิยามของคำว่าการบ้านในแง่ของนักเรียน แต่ในความเป็นครูแล้วการบ้านคือสิ่งที่เป็นตัวทบทวนความรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีและยังเป็นตัวบ่งบอกถึงความรับผิดชอบของนักเรียนอีกด้วย แต่ว่าการสั่งการบ้านนักเรียนเยอะๆก็ไม่ดีเสมอไปเพราะยิ่งเราสั่งเยอะเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าเราได้เพิ่มภาระงานให้กับตัวมากขึ้นเท่านั้นยิ่งถ้าห้องเรียนไหนมีนักเรียนเยอะครูก็ต้องตรวจการบ้านเยอะมากขึ้นหลายเท่า
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)