Unit 73 : unfair (24.8.16)

เมื่อมีการทำโทษนักเรียนมักถามหาความยุติธรรม “ครูไม่ยุติธรรมเลยคนนั้นก็เล่นทำไมครูไม่ตี” หลายครั้งที่ต้องทำเป็นไม่ได้ยิน เพราะครูคนเดียวไม่สามารถเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ฝากถามถึงคุณครูทุกท่านมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรบ้าง เพื่อที่จะมอบความยุติธรรมให้กับนักเรียน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)