ปวีณา

ปวีณา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิชาเอกประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee55151018
สมาชิกเลขที่206336
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

นักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ (รหัส 55)

เอกการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


" แม่ คือ สมาชิกในครอบครัวคนเดียวที่มีอยู่ แม่ เป็นแรงบันดาลใจในการเรียน และการใช้ชีวิตของฉัน

พ่อ พี่ ตา และ ยาย ที่จากไป นั้นเป็นห้วงแห่งความทรงจำที่ยังคงฝากความคาดหวังเอาไว้อยู่

หากยามใดที่ฉันอ่อนแอ ท้อแท้ ฉันจะนึกถึงพวกท่าน ที่พอจะเป็นกำลังใจ

ให้ฉันใช้ชีวิต และก้าวเดินต่อไป "