Unit 72 : hurry (23.8.16)

วันนี้ต้องเร็วเพราะตื่นสายแล้วพอไปถึงโรงเรียนยังลืมใบงานคณิตศาสตร์ไว้ที่หอพักอีก ต้องรีบมาปริ้น กระดาษติดเครื่องปริ้น ไม่มีอะไรเป็นในซักอย่าง แต่พอถึงเวลาเรียนกลับพบว่านักเรียนหายไปเกือบครึ่งห้องเพราะมีการไปซ้อมแข่งทักษะ วันนี้จึงยกเลิกการสอน แล้วที่รีบมาทั้งหมดนั้นเพื่ออะไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)