Unit 69 : unruly (18.8.16)


อาติงคือเด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมทั้งคำพูดและการแสดงท่าทางต่อหน้าคุณครูหลายท่าน รวมถึงผมเองก็โดนจากการสัมภาษณ์พบว่าอาติงจะไม่เคารพคุณครูที่ไม่เข้มงวดหรือพูดเพราะ เพราะไม่ได้ทำให้อาติงรู้สึกกลัว คนที่เคารพมีคนเดียวในโรงเรียนคือ “ครูแอร์” การแก้ปัญหาการเรียกมาตักเตือนมันจะได้ผลเพียงช่วงแรกนั้น หลังจากนั้นพฤติกรรมเดิมก็จะกลับมาอีก เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมที่ครูหลายคนร่วมกันหาทางออกแต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)