"สอบการอ่าน" 10 มิถุนายน 2559

ถึงเวลาทดสอบการอ่านเด็กๆชั้น ป.1 เพื่อดูพัฒนาการในการเรียนรู้ของแต่ละคนและวัดศักยภาพด้านการอ่านของนักเรียนนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาต่อไป สำหรับการสอบอ่านในวันนี้ก็มีนักเรียนหลายคนที่สามารถอ่านสะกดคำได้และก็มีอีกหลายคนที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้เลย งานนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพัฒนาเด็กนักเรียนต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)