กงปั่นด้าย

วิชาเอกประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee55151017
สมาชิกเลขที่206345
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

....เชื่อว่าหลายคนที่กำลังจะก้าวสู่ ชีวิตแห่งการทำงาน....

##บางคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงาน##

##บางคนกลัวที่จะตกงาน เพราะเรียนไม่ค่อยเก่ง##

##แต่ในขณะที่บางคน ไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้เรียน หรือโอกาสที่จะได้ทำงาน##

ดังนั้น อย่ากลัวว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร หากวันนี้..เราทำเต็มที่แล้ว..

Difference between school and life?
In school you are taught a lesson and then given a test.
In life, you are given a test that teaches you a lesson.

ชีวิตวัยเรียนและชีวิตจริงแตกต่างกันตรงที่..
ชีวิตวัยเรียน เราได้รับการสอนบทเรียนก่อนทำแบบทดสอบ
แต่ในชีวิตจริงนั้น เราจะได้ทำแบบทดสอบที่จะสอนบทเรียนให้กับเรา

#ไม่มีพรุ่งนี้ให้เราทำ#