Unit 75 origami (26.8.16)​​

ลดเวลาเรียนกับการพับกระดาษเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ตามแบบที่ครูเอามาให้ ซึ่งก็มีหลายกลุ่มที่สามารถทำได้ แต่มีกลุ่มที่ทำไม่ได้มากกว่า เพราะแบบนั้นถือว่าพับยากมาก ขนาดครูยังไม่สามารถพับบางตัวได้จริงๆ ยอมครับ แต่ได้เห็นถึงความช่วยเหลือกันในแต่ละกลุ่มและเพื่อนต่างกลุ่มที่มาช่วยกลุ่มที่พับไม่ได้ ช่วยกันอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายก็พับไม่ได้อยู่ดีบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)