Unit 79 : cheer up (1.9.16)

กำลังใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญ วันนี้มีการแข่งทักษะศิลปะหัตกรรม มีตัวแทนนักเรียนชั้น ป.6 แข่งคณิตศาสตร์ด้วย ในฐานะการเป็นครูที่ช่วยฝึกซ้อมต้องมีการอวยพรหนัก ซึ่งเกิดมาก็ไม่เคยอวยพรอะไรให้ใครจริงจัง เลยทำได้แค้พูดให้กำลังใจ “ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ซ้อมมา อย่าให้ที่ซ้อมไปเสียเวลา ห้ามแพ้แค่นั้นพอ” สาธุบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)