Unit 80 : hit (2.9.16)

ถ้านักเรียนไม่ทำปิดจริงครูคงไม่ตี แต่การตีทุกครั้งครูไม่ควรจะใส่อารมณ์ของตัวเองลงไปด้วย แต่ด้วยสถานการณ์ตรงหน้าเลยอดไม่ได้ที่ต้องดีสุดแรงไปด้วยอารมณ์ ผมไม่ชอบตัวเองเลยที่ต้องใช้อารมณ์กับเรื่องเหล่านี้ เมื่อตีนักเรียนไปแล้วกลับรู้สึกผิดและคิดถึงการกระทำของตัวเอง คิดว่าทำไปนั้นถูกแล้วหรือ ที่ตีนักเรียนไปเพราะเด็กไม่ดี หรือเพราะเกิดอารมณ์โกรธจนอยากหาที่ระบายกันแน่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเกรียงศักดิ์ ราชภัณฑ์ (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)