วันที่ 66 สร้างสื่อ GO ส่งเสริมการเรียนรู้ (22/08/2559)

ในชั่วโมงภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันนี้ ฉันได้ให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับคำที่มีสระที่ไม่ออกเสียง และค้นคว้าหาคำที่มีสระที่ไม่ออกเสียงจากหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษรูปดินสอที่ฉันได้เตรียมไว้ไห้ ซึ่งเป็นสื่อ GO ที่ฉันได้ไปค้นคว้าและจัดทำเป็นดินสอเขียนคำ ที่มีสระที่ไม่ออกเสียง ซึ่งจะให้นักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเอง


จากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน ฉันพบว่านักเรียนแต่ละคนชื่นชอบการทำผลงานในรูปแบบนี้ และจะตั้งใจทำมากเป็นพิเศษ ทำให้ผลงานของนักเรียนมีความสวยงามและถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ แม้จะเป็นเด็กนักเรียนที่ไม่ชอบเรียน หรือไม่ชอบส่งงานก็ให้ความสนใจที่จะทำผลงานของตนเองและส่งได้ครบ มากกว่าผลงานที่เป็นใบงานหรือทำลงในสมุด และเมื่อมองย้อนกลับไปในตอนที่ฉันยังเป็นเด็กประถม ตอนนั้นหากมีการจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ก็คงจะเป็นการเรียนที่สนุกและส่งเสริมการเรียนรู้ได้ไม่น้อยเช่นกัน


เห็นภาพเด็กๆตั้งใจทำงานแบบนี้ น่ารักมากๆเลยค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอัจฉราพรรณ บุญเรือง...(ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)