อัจฉราพรรณ บุญเรือง

วิชาเอกประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee55151044
สมาชิกเลขที่206327
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เด็กผู้หญิงคนหนึ่ง

อายุ ร่างกาย อาจก้าวย่างสู่วัยผุ้ใหญ่

แต่มีความคิดเด็กๆที่อาจจะไม่เด็กก็ว่าได้....


มีความคิดและความเชื่อที่ว่า

คนเราย่อมต่างกัน

มีเหตุผลในการทำสิ่งนั้นๆไม่เหมือนกัน

เพราะตัวเราคือตัวเรา :)