โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบพัทลุง

ไทรใหญ่ติดเฉย หัวเตยพลิกผ้า ห้วยลึกแช่ยา ควนเพ็งเฉียงอุง

อาจารย์เชิดชัย อ่องสกุล หัวหน้าโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน ได้เชิญผู้เขียนร่วมวงเสนา รวบรวมความคิดจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้กลุ่มย่อย (Focus Group) ณ ห้องประชุมอำเภอปากพะยูนข

ซึ่งมีผู้เสวนาเช่น

<p “=””>มล เสวี ปราโมทย์ </p>

อาจารย์สวน อุทัยรังษี ประธานสภาวัฒนธรรม

นายเรวัตร รุ่งเรือง ว่าที่ประธานสภาวัฒนธรรม อาจารย์ สมพร สุวรรณเรืองศรี นักธุรกิจเรือท่องเที่ยวลุมน้ำทะเลสาบ

นาย วีระ ไชยสินโน ผู้พิพากษาสมทบ อาจารย์กรีณรงค์ ชาตรี อาจารย์วิทยาลัยชุมชนสงขลา อาจารย์สมปอง เทพสุริวงค์ รองประธานกองทุนสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลปากพะยูน

นาย สุชีพ ศรีนวลเอียด รองนายกเทศมนตรี อ่าวพะยูน และผู้เขียน ประธานสภาองค์กรชุมชน เทศบาลตำบลปากพะยูน

เรียกว่า เป็นการระดมสมองขั้นเทพ แต่ละท่านมีข้อมูลเชิงกว้าง ลึก นำเสวนาโดย อาจารย์ คำนวน นวลสนอง มหาวิทยาลัยทักษิณ

ซึ่งโครงการนี้ได้ทำการวิจัยร่มกันระหว่าง สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช)กับสถาบันทักษิณคดีศึดษา มีเป้าหมาย 3 จังหวัด พัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช รวม 25 อำเภอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ซึ่งในการในการเสวนาในวันนี้จะเน้นสถานที่ท่องเที่ยงของอำเภอปากพะยูน ที่เป็นศาสนสถาน 2ศาสนา เช่น วัดหัวเตย วัดบ่อหมาแปะ(วัดรัตนาราม) วัดหัวควน วัดดอนประดู่ วัดฝาละมี วัดแหลมกรวด วัดพระเกิด และมัสยิด รรศาสนูปถัมถ์ปสากพะยูน และวัดที่ร้างในอดีต เช่น วัดท่าเลียบ วัดทุ่งขุนหลวง อาจารย์ สมพร ได้ย้อนรอยถอยหลังครั้งพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้

อาจารย์วีระร้อนรอย ตำนานนางเลือดขาว กำเหนิดพัทลุงสมัย พัทลุงตั้งเมืองที่กรุงสะทิงพารณสี อาจารย์ กรีณรงค์ ลงลึกในงานวิทยานิพนธ์ วัฒนธรรมปากพะยูน และการขุดพบบ่อน้ำ พิพัฒน์สัตยา ไปจนถึงตำนานตาสามโม กับยายเพชร คนเลี้ยงช้าง และภูมิบ้านนามเมืองที่กลงเกลืออยู่ เช่น ม่วงแขวนฆ้อง บ่อหนม

ซึ่งคนในพื้นที่เองอาจไม่เคยได้ยิน คุณ สุชีพ เล่าเรื่องความศักดิ์ของพ่อท่านวรรณ วาจาสิทธิ์ ปากพะยูน เมืองปุตร ในอดีต มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ซึ่งหากจะคุยให้จบครบถ้วนกระบวนความคงต้อง ตั้ง วงนอนแคงแหลงเรื่องวัฒนธรรมปากพะยูน เพื่อค้นหาวัฒนธรรมทางภาษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ให้เห็นถึงอัตลักษณของพื้นที่ ของอต่ละวัดแต่ละตำบล ดังอัตลักษณ์ต่อไปนี้

"ไทรใหญ่ติดเฉย

หัวเตยพลิกผ้า

ห้วยลึกแช่ยา

ควนเพ็งเฉียงอุง"

สิ่งที่ผู้วิจัยคาดหวังอยากให้เกิดคือทดสอบกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว และศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับนักท่องเที่ยวและมีการนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบและหวังให้ปากพะยูนเป็นต้นแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


ปากพะยูนคงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนต่อไป

<p “=””>
</p> <p “=””>(หม่อมหลวง เสวี ปราโมทย์ เป็นบุตรของ มรว สันต์ ปราโมทย์
</p> <p “=””>
</p> <p “=””>มรว เสนีย์ ปราโมทย์
</p>


มรว. คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ อดีต นายกรัฐมนตรี มีศักด์ เป็นอาของมล เสวี

เมื่อครั้ง สาวชาวหนองเอื้อง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน ได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ พระบรมศานุวงศ์ ที่ในวัง เป็นเหตุให้หนุ่มชาววังหลงใหล เมื่อสาวชาวบ้านหนองเอื้องเดินทางกลับภูมิลำเนา หนุ่มชาววังก็เดินทางมาอยู่บ้านนอกด้วยกัน ตั้งแต่บัดนั้น(ขอบคุณ ข้อมูลจาก อาจารย์ สมพร สุวรรณเรืองศรี)

(บันทึกจากมือถือ เขียนผิด ตก บกพร่อง ต้องขออภัย)สส

<p “=””>มล. เสรวี ปราโมทย์ ร่วมวงคุยค้นวัฒนรมปากพะยูนกับ หม่อมหลวงเสวี ปราโมทย์
</p>

อารอาจารย์ คำนวน อาจารย์ เชิดชัย หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ วีระ รอง สุชีพ และปลัด


อาจารย ดรีณรงค์ อาจารย์สวน มลเสรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะบัง อ่านบันทึกนี้แล้ว อยากชวนบังมาแลกเปลียน กับขบวนทีา พอช พยายามขึ้นลูก งานท่องเทียวชุมชน ที่ไปเชือมโยงกับงานเศรษฐกิจฐานราก และกำลังจะจัดสัมมนาใหญ่ในช่วงวันที่ 14-15กยนี้ ที่ โรงแรมบรรจงบุรี จ สุราษ ว่าจะเชิญบังไปร่วมด้วย สะดวกม่ายคะ


เรียน น้องพัช 14 _ 15 วปช (วิทยาลัยป้องกันชุมใาคุยที่บ้านผม เรื่องโปรเจค ซิติเซ่น

การสัญจรขับเคลื่อ วปช ปี 60 ครับ

โอกาสหน้า ขอโอกาส เข้าร่วมเวที ครับ

เขียนเมื่อ 

ชอบมาก เรื่องความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม และเรื่องสิ่งแวดล้อม โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ...


คิดถึงนะคะ

สวัสดี คุณ หมอเป้น ....มิติทางวัฒนธรรม มีหลากหลาย

ปากพะยูนเมือง สองศาสนา พหุวัฒนธรรม ดังคำขวัญ กองทุนออมบุญสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลปากพะยูนที่ว่า

"เมืองท่าโบราณ

ตำนานประพาสต้น

ผู้คนสองศสนา

นานาสัตว์น้กร่อย

อาหารอร่อยเลื่องลือ

คือปากพะยูนบ้านเรา"

เขียนเมื่อ 

หวัดดีจ้ะลุงวอ

มาทักทายกันก่อนนอนจ้ะ

คิดถึงเสมอจ้ะ


สวัสดีน้องมะเดื่อ

คิดถึงครับ ไปนอนปราณบุรี หนึ่งคืน ไม่ได้แวะเยี่ยม ด้วยไปกันหลายคน

ไม่อยากรบกวน

โอกาสหน้าไปส่วนตัว จะแวะพักสักหลายคืน