R2R Learning center

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลองถามตนเองว่า...ถ้าอยากไปพื้นที่ที่หนึ่งที่เป็น R2R Learning Center...สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากรู้น่าจะเป็นอย่างไร?

หรือ...อยากไปเจออะไรบ้าง...

หรือไปแล้วไปเจอหรือได้รับรู้...รับฟังอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจกลับไป

...


มีการแลกเปลี่ยนกันในวง Dialogue online:

อยากทราบบรรยากาศค่ะ ว่าทำอย่างไรให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้"

"ต้องสัมผัสได้ว่าเป็นLearning center"

"จริงๆการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ เราจะทำให้มันเป็นแบบไหนอยู่ที่พวกเรานะครับ ผมอยากใช้ learning space มากกว่า เพราะ center ดูจะติดกับสถานที่มากไปนิด ต่อให้มีสถานที่แต่บรรยากาศไม่ได้ การเรียนรู้ก็ไม่เกิด?"

"สิ่งที่อยากรู้ คือเป้าหมายในการทำ เพื่อนำสู่แนวทางการปฏิบัตคะ

อยากเจอ คือบรรยากาศกระตุ้นให้เกิด share&learning ประสบการณ์ของแต่ละคน เพื่อค้นหา tacit knowleage หรือแก่นของงานในแต่ละงานวิจัย ส่งเสริมให้ผู้วิจัยเกิความภาคภูมิใจในการทำวิจัย ส่งผลนำสู่พัฒนายั่งยืนของงานวิจัยนั้นคะ"

"ผมกลับคิดไปอีกแบบครับ ผมอยากให้มันเป็น experience center ไปด้วยครับอาจารย์

มีหลายๆอย่างไปเลยครับใน learning space นั้นๆ

ทั้ง Tacit + Explicit"

"ผมเห็นด้วยครับว่าที่ไหนก็ได้ เกิดการเรียนรู้ได้ทั้งหมดครับ เพียงแต่การมีสถานที่น่าจะสร้างความสะดวก เกิด landmark ทีาชัดเจน? นึกไม่ออกก็ไปที่นั่นครับ"

"ที่ป่าติ้ว บ้านคำเกิด ชาวบ้าน จัดเถียงนา เป็น ที่ เรียนรู้ กับเพื่อนเกษตรกร กันเอง ผู้ว่ายังไป ชิมข้าวโพด เลือก ปลอดสาร ที่เถียงนา ในที่สุดเกษตรอำเภอยกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ของป่าติ้วอีกแห่ง"

"ผมว่าลึกๆ การมีศูนย์รวมมันทำให้คนรู้ว่าเมื่อเราต้องการความรู้ กำลังใจ เติมไฟ แรงบันดาลใจ จะต้องกลับมาที่ไหนครับ"

"เวลามี landmark ที่ชัดเจนเราก็จะมาหามาพบกันได้ เช่น ผมประทับใจป่าติ้วและปางมะผ้ามาก ผมก็รู้แลนด์มาร์คว่าถ้าผมอยากหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ก็ไปสองที่นี้ได้"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)