วันที่ 79 นิเทศวิทย์รอบสุดท้าย (8 กันยายน 2559)

นิเทศวิทย์รอบสุดท้าย เมื่อวานอาจารย์นิเทศโทรมาบอกว่าวันนี้จะมานิเทศคาบที่สอง เช้านี้พอมาถึงโรงเรียนก็จัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่อง การละลาย โดยสารที่นำมาใช้ทดลองมี 5 ชนิด ได้แก่ แป้งมัน การบูร น้ำตาลทราย ยาแก้ไอ และน้ำมันพืช ตอนแรกก็เกิดปัญหาคือ บีกเกอร์ไม่พอ ปกติมีเยอะแต่ครูคนอื่นยืมไปแล้วไม่เอามาคืน ฉันจึงต้องไปยืมที่ครูอีกคน การนิเทศครั้งสุดท้ายถ้าถามว่าตื่นเต้นหรือไม่มันก็มีนิดนึง ตอนแรกก็เป็นกังวลว่าจะคุมชั้นเรียนได้หรือเปล่า เพราะจากการสอนที่ผ่านมานักเรียนห้องนี้มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องการคุยกัน แต่ก็ได้กำลังใจจากครูพี่เลี้ยงว่ามันเป็นวัยของเด็กอยู่แล้วที่จะต้องคุยกัน เราแค่มีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เกิดความวุ่นวายในชั้นเรียน พอเริ่มต้นการสอนก็ถามเกี่ยวกับความรู้เดิมของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหา จากนั้นให้นักเรียนศึกษาวิธีการทดลอง แต่ละกลุ่มออกมารับอุปกรณ์แล้วให้สังเกตลักษณะของสารที่บรรจุในบีกเกอร์แต่ละใบ บันทึกผลการสังเกต ต่อด้วยการพยากรณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรินน้ำปริมาณ 20 มิลลิลิตรลงในบีกเกอร์แต่ละใบแล้วคน จากนั้นทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการพยากรณ์ แต่ละกลุ่มก็ตั้งใจปฏิบัติการทดลอง บางคนก็เกิดข้อสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรานำสารมาเทรวมกัน แต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์หลักของการทดลอง เมื่อนักเรียนอยากรู้ก็บอกว่าลองไปทดลองที่บ้านแล้วนำผลมาบอกครูว่ามันเกิดอะไรขึ้น ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นพิเศษ นี่ตั้งใจเรียนสุด ๆ แล้วนะแม้จะฝืนความเป็นธรรมชาติบ้างก็ตาม จากการสอนวันนี้ถ้าถามว่าพึงพอใจไหม ก็ประมาณ 50% คิดว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร อาจมีข้อบกพร่องหลายจุดทั้งเรื่องแผนการสอน การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน ซึ่งก็ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์นิเทศ อีกสองห้องที่เหลือที่ต้องรับผิดชอบสอนเรื่องเดียวกันนี้จะพยายามสรุปความรู้รวบยอดให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้น สัญญากับตัวเองว่าจะต้องสอนให้ดีขึ้น และในวันนี้เองก็ได้ปรึกษาเรื่องงานวิจัยกับอาจารย์ ซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้เครื่องมือวิจัย เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ คือ ทักษะการตั้งสมมติฐาน กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ กำหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง และการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป เหตุผลที่ทำการวิจัยเรื่องนี้คือจากการสอนที่ผ่านมา พบว่านักเรียนขาดทักษะดังกล่าว ซึ่งเป็นทักษะสำคัญที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ถ้านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการทำโครงงานหรือการศึกษาต่อ ตอนแรกก็เกิดข้อสงสัยว่าทำวิจัยแล้วจะสรุปผลออกมาในรูปแบบใด อาจารย์ก็ให้คำแนะนำทำให้เข้าใจอย่างชัดเจน ขอบคุณนะคะ บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่คอยช่วยเหลือมาตลอดนั่นคือครูพี่เลี้ยง วันนี้ครูก็ยุ่งเรื่องการติวสอบนักเรียนแต่ก็ไม่ลืมถามว่าเป็นยังไงบ้าง ตอนที่สอนครูก็อยู่ด้วยตลอด ขอบคุณนะคะที่ไม่ทิ้งหนู ^ ^


ประชุม หัวหน้าวิชาการนัดประชุมตอนเที่ยงครึ่ง กว่าจะได้กินข้าวก็เที่ยงกว่า รีบกินข้าวเพื่อมาประชุมให้ทันเวลา หัวหน้าวิชาการก็นัดส่งงานทุกอย่างภายในวันที่ 20 กันยายน ตกใจสิคะ แต่ก็เป็นผลดีต่อตัวเราจะได้รีบเคลียร์งานให้เสร็จ จากนั้นก็คุยเรื่องการสอบปลายภาคเรียน ทั้งสอบปฏิบัติและสอบความรู้ การสอนเสริม วันเปิดภาคเรียน สุดท้ายพูดถึงเรื่องการเลี้ยงส่งนักศึกษาราชภัฏเชียงใหม่ นี่เราจะต้องย้ายไปอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วเหรอเนี่ย รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน ยังไม่พร้อม

ข้อตกลง ประชุมเสร็จก็มาสอน ป.5/1 เปิดห้องปุ๊ป นักเรียนนั่งอยู่เต็มห้อง ทุกครั้งที่สอนห้องนี้ก็ยังเกิดความวุ่นวาย ครูพี่เลี้ยงก็มาช่วยคุมชั้นเรียนบอกว่าถ้าตั้งใจเรียน ไม่พูดคุยกันเสียงดังจะให้เรียนในห้องวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าวุ่นวาย เสียงดังจะให้ย้ายไปเรียนบนห้องอย่างถาวร ตอนแรกก็เหมือนจะได้ผลนะ พอเวลาผ่านไปสักพักนักเรียนก็ยังพูดคุยกันเสียงดังเหมือนกัน พอฉันเตือนก็เงียบ นี่ต้องให้เตือนทุกครั้งเลยหรือเปล่าเนี่ย...หมดแรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศิริพร นำเปี้ย (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)