​การงอก 2 แบบของพระแท้ทุกเนื้อ

การงอก 2 แบบของพระแท้ทุกเนื้อ

**************************
เพื่อความเข้าใจเริ่มต้นแบบตรงๆ และง่ายที่สุด ในการจำแนก แท้-เก๊ ของพระทุกเนื้อ ก็คือ การงอกของเนื้อพระ หรือ การพัฒนาการของมวลสาร ที่เป็นวัสดุธรรมชาติ ดิน หิน ชิน ผง ว่าน โลหะ ฯลฯ

ที่มีความแตกต่างไปจากการ "โปะแต่ง ย้อมสี ทาน้ำมัน โปะแป้ง ฯลฯ" ของพระงานฝีมือ ที่ทำแบบให้ดูคล้ายๆ การงอกของธรรมชาติ เท่านั้นเอง

การงอก 2 แบบ ก็คือ การงอกออกมาจากในเนื้อ มาปรากฏที่ผิว คือ


1. งอกจากในเนื้อ

ก. ดิน เป็นการงอกของน้ำว่าน หรือ น้ำมัน และปูน ออกมาคลุมผิวด้านนอก
ข. ผง เป็นการงอกของปูนและน้ำมัน จากในเนื้แ ออกมาคลุมที่ผิว
ค. ว่าน ดินผสมว่าน เป็นการงอกของน้ำมัน และปูน เช่นเดียวกับเนื้อดิน
.................................................
2. งอกที่ผิว และ เนื้อที่ผิวๆ

ก. เนื้อหินเผา จะมีสนิมของหินผุ เกิดขึ้นที่ผิว ที่มีสีหลักๆเป็นสีแดงของสนิมเหล็ก แต่ก็อาจจะมีสนิมโลหะอื่นๆ ผสมอยู่ด้วย
ข. เนื้อชิน หรือโลหะผสม และโลหะทุกชนิด เป็นการงอกของสนิมโลหะชนิดต่างๆที่เป็นส่วนผสมในเนื้อโลหะ ที่หลากหลาย ไม่สม่ำเสมอ และไม่แน่นอน
------------------------------------------------------
การงอกแบบธรรมชาตินี้ จะเกิดทีละ 1 โมเลกุล ปะปน ทับซ้อนกันไปเรื่อยๆ จึงมีสีแบบกลืนกันอย่างไม่มีระหว่างคั่น

มีทั้งงอกเก่า งอกใหม่ หลากอายุ สนิมเดิม และสนิมใหม่ ปะปนกันไป

แต่ต้องมีงอกใหม่ให้เห็นอย่างแน่นอน เพราะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุด หรือ บนสุดของชั้นผิว

และไม่ควรมีคราบโปะใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง (มาจากนอกระบบ) ให้น่าสงสัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนประวัติศาสตร์จากของเก่าความเห็น (1)

ขอบคุณมากครับครู ภาพและคำอธิบายชัดเจนครับ