160906 - 1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Usage

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Usage นาม

(RHWD) อธิบาย การใช้ “USAGE” และ “USE”

ว่า “มีต้นกำเนิด และความหมาย ที่เกี่ยวข้องกัน”

และมีความ “คาบเกี่ยว (overlap) อยู่บ้าง” ในการใช้

บางที อาจเป็นเพราะ “ความเชื่อ” ที่ว่า การใช้ “Usage” “ให้ความประทับใจมากกว่า”

ทั้งที่ บางครั้ง จะเหมาะสม มากกว่า ถ้าเลือกใช้ “use” เช่น

‘Has your usage of a personal computer made the work any easier?’


(CCED) ให้ความหมาย นาม “usage”

ว่า “usage” คือ “แนวทางการใช้ ‘คำ’

“ที่ได้ใช้อย่างแท้จริง ในเนื้อหาเฉพาะ” (actually used in particular context.)”

โดยเฉพาะใน “ส่วนที่เกี่ยวกับความหมายของคำนั้น”

‘A survey of water usage.’

‘The usage of equipment.’

ว่า “usage” คือ “ความหมายหนึ่ง ที่คำนั้นมี” หรือ “แนวทางที่สามารถใช้มันได้”

ว่า “usage” คือ “ระดับขั้น (degree) ในการนำบางสิ่ง มาใช้” หรือ “แนวทางที่ใช้สิ่งนั้น”


(WORDNET 3.0) อธิบาย ความหมาย “usage”

คือ “การกระทำในการใช้” (the act of using)

‘He wanted against the use of narcotic drugs.’

‘Skilled in the utilization of computers.’

ใช้ “usage” ให้หมายถึง “การปฏิบัติ อันเป็นที่ยอมรับแล้ว หรือเป็นปกติวิสัย”

‘The dictates and usages of polite society.’

ใช้ “usage” ให้หมายถึง “วิธีการที่เป็นจารีต”

ที่ใช้ “รูปแบบภาษา ในการ “พูด” หรือ “เขียน”

‘English usage” “a usage borrowed from French.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)