นันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย

วิชาเอกประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Usernamee55151014
สมาชิกเลขที่206333
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ : นันท์ดณุชยา ณภัคพงศ์ชัย (์Nundanuchaya Napukpongchai) ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดแพร่ จบการศึกษาจาก : โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ

สิ่งที่ชื่นชอบ : การเล่นกีต้าร์ การวาดภาพ และที่สำคัญที่สุดคือ การอ่านหนังสือ

คติพจน์ประจำใจ : รากฐานของตึก คือ "อิฐ" รากฐานของชีวิต คือ "การศึกษา"

"ครอบครัวเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้เราก้าวเดินต่อไป "