แนวคิดหรือทางออก

krasariang
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กระบวนการทวนสอบ หลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของชุมชนหรือสังคม community based curriculum

อยากให้เป็นแบบนี้ตามกระบวนการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน หน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่สะเรียงความเห็น (0)