160906 - 2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด U – Usual

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Usual Adj.

คำ ใกล้เคียงพ้องความหมาย รวมถึง “normal” customary” habitual” “regular”

“expected” “general” “common” stock” standard” fixed”

“ordinary” “familiar” “typical” “constant” “routine” “everyday”

“accustomed” “habitual”


โดยใช้ “USUAL” เพื่อบรรยาย “สิ่งที่เกิด หรือได้ทำ บ่อยที่สุดในสถานการณ์หนึ่ง”

‘It is a neighborhood beset by all the usual inner-city problem.’

‘She’s smiling her usual friendly smile.’

ใช้ “usual” เป็น นาม ได้ด้วย ร่วมกับ “the/one’ usual”

ไม่เป็นทางการ หมายถึง “เครื่องดื่ม ที่บางคน ชอบ/สั่ง เป็นประจำ”

‘It’s a nice change from the usual.’

Normal Adj.

หมายถึง “บางสิ่งที่ ‘usual’ และ ‘ordinary’ และ เป็น สิ่งที่ผู้คน คาดหวัง

Customary Adj.

หมายถึง “การปฏิบัติ ‘ที่เป็นไป ตามประเพณี’ (custom) หรือ ‘เป็นประจำ’ (habitual) ของบุคคลหรือ คนกลุ่มหนึ่ง.”

‘It was customary for us to have two coffee breaks every morning.’

‘At that school it was customary for each girl to take her turn waiting on tables.’

Habitual Adj.

หมายถึง “ที่ได้ทำ หรือทำอยู่ เป็นประจำ หรือตามนิสัย”

‘A habitual late sleeper.’

‘This pattern of behavior can become habitual.’

Regular Adj.

หมายถึง “สิ่งที่เกิด ตามหลักการ/คำสั่ง/ที่เตรียมไว้”

‘To make a regular call on a customer.’

ใช้ไม่เป็นทางการ ใน UsE และ Canada หมายถึง “likeable” “dependable”

หรือ “nice” เช่นในประโยค “A regular guy.”

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)