กิจกรรมการทำความสะอาดอาคารพัฒนานิสิต

<p “=””>

</p> <p “=””>
</p> <p “=”“>เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีโอการเข้าร่วมกิจกรรมการทำความสะอาดอาคารพัฒนานิสิต ได้รับหน้าที่คือ ถูกโต๊ะ ทำความสะอาดโต๊ะ และกวดพื้น ทำความสะอาดบอร์ด เก้าอี้ และปัดฝุ่นต่างๆ </p> <p “=”“>อาคารนิสิตถือว่าเป็นอาคารที่มีนิสิตมาใช้งานเป็นจำนวนมาก และ เพราะฉะนั้นเลยทำให้มีความสกปรกทั้งโต๊ะ และ พื้น นิสิตส่วนมากจะละเลยการทำความสะอาดโต๊ะ หรือ ทำแค่ฉะเพราะโต๊ะที่ตัวเองจะนั่ง </p>

ความรู้สึกที่ได้ทำกิจกรรมนี้ คือทำให้เป็นคนเสียสละ และ เห็นแก่ส่วนร่วมมากกว่าเห็นแก่ส่วนตัว เป็นคนรักษาความสะอาดมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติ อำเภอชนบท ขอนแก่นความเห็น (0)